logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน 15/07/59

Added on :  28-Jul-2016
Views :  59
Uploaded by :  asrisken
ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน พิพิธภัณฑ์เรือนเรือนประทับแรม ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 15/07/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT จ.ยะลา) และระบบดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT จ.สงขลา) เรื่อง 1. เลขาธิการ ศอ.บต. ขอเชิญรับชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 2. การเสนอแก้ไข พรบ. กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย 3. ชาวไทยมุสลิมที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ แห่ต่ออายุหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา (ศอ.บต.) หลังเฉลิมฉลองฮารีรายอในพื้น 4. เลขาธิการ ศอ.บต. ปิดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบ เกียรติบัตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 5. เลขาธิการ ศอ.บต. เชิญชวนเกษตรกรสวนลองกอง เข้าสวนตัดแต่งช่อดอก เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีมีราคา 6. เลขาธิการ ศอ.บต. มอบนโยบายและพบปะบัณฑิตที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรรองาน ที่สนใจทำเกษตรศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
A- A A+