logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

รายการครอบครัวคุณธรรม (17/12/58)

go site Added on :  21-Dec-2015
ดำเนินรายการโดย นางยามีล๊ะ อาแด ผู้ร่วมรายการ นางรอหานี อิสสะมะแอ อุมเราะหื ปี 2558 ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 17/12/58 เวลา 10.30 – 11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง11 จ.ยะลา) และออกอากาศผ่านดาวเทียม NBT สงขลา
A- A A+
 Kentavius Street Jersey