logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา เวลา. 10.00 น. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโก๊ะ บัณฑิตอาสาฯ บ้านคูระ ม.2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รายงานว่า นายสุวิชช์ศรีสุวรรณ นายอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยนายมนตรี บุญวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง และคณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบล 5 ล้าน) ประกอบด้วยเกษตรอำเภอแม่ลาน ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลม่วงเตี้ย เกษตรประจำตำบลผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 2209 และเจ้าหน้าที่ปกครองตำบลม่วงเตี้ย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการ ในพื้นที่ หมูที่ 2 บ้านคูระ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์มัสยิดดาเราะห์มาเซ็ง  2.โครงการต่อเติมรั้วกูโบร์บ้านคูระ โดย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย คณะกรรมการหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจง พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามระเบียบ
 

นายอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุม 100 ปี
      เมื่อ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น.) นายเอกชัย ล่องโลก ประธานบัณฑิตอาสา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่ หอประชุม 100 ปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอทุ่งหว้า  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาเข้าร่วมการประชุม  โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้  เรื่องการจัดงาน Волжск купить Ecstasy "ทะเบียนรักทุ่งทานตะวันที่ทุ่งหว้าตามหาหัวใจรักที่ปลายอุโมงค์" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ลานหน้าอำเภอทุ่งหว้า ,  เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละตำบลโดยบัณฑิตอาสาเป็นผู้จัดทำงานนำเสนอ power point , เรื่องการติดตามโครงการ   Закладки MDMA в Звенигороде “ธารน้ำใจ แด่ผู้ยากไร้” โดย นางสาว จุรีรัตน์  เพ็ชรอินทร์ บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน  เป็นผู้นำเสนอความคืบหน้าการสร้างที่อยู่ให้ผู้ยากไร้ , เรื่องการเลือกกำนันคนใหม่ ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ซึ่งผลที่ออกมานั้น นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน ได้รับตำแหน่งกำนันคนใหม่   และเรื่องขอความร่วมมือการทำสลากกาชาด  ซึ่งมีกำหนดจะจัดในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2559  นี้   ทั้งนี้รายละเอียดในการประชุมบัณฑิตอาสาจะนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
 

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๓๐ น. น.ส.อาซีย๊ะ  ยูโซ๊ะ  บัณฑิตอาสาบ้านปราลี  ม.๑๐  ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รายงานว่า นายอับดุลมาเละ อูมา อิหม่ามประจำมัสยิดเราฎอตุลยันนะห์  บ้านบาเละ ร่วมด้วย นายอารีย์  สาและ กำนัน ต.รือเสาะ บัณฑิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน ได้จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ณ มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์ บ้านบาเละ ม.๑๐ ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส โดยมี นายกฤษฎา  สุขสบาย  ปลัดอาวุโส อ.รือเสาะ  พันตำรวจเอกเรืองศักดิ์ บัวแดง  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.รือเสาะ  เจ้าหน้าที่ทหาร   ได้ให้เกียรติ ร่วมรับประทานอาหารใน งานเมาลิดประจำมัสยิดครั้งนี้ ซึ่งจากการได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีของชาวบ้าน
 

อิหม่ามประจำมัสยิด ตราแด๊ะ   ตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จ. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม  “วันมอบทุนให้กับเด็กกำพร้า อัล – อิกรอม ประจำปี  2559
     เมื่อ (วันที่2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 19.30 น.) นางสาวกัรมีย์ อุเซ็ง บัณฑิตอาสา  บ้านตราแด๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า  ที่  มัสยิดบ้านตราแด๊ะ  หมู่ที่ 5  ตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  นายมูสตอปา   ตีเย๊าะ  อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านตราแด๊ะ   เป็นประธานการประชุม  วางแผนจัดกิจกรรม http://www.hostkartweb.com/spear/belgorod-kupit-zakladku-marihuana-outstanding-kush.html "วันมอบทุนเด็กกำพร้า อัล-อิกรอม" ประจำปี 2559  ในวันที่13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีนายมูฮำมัดเสากี  เจ๊ะเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตราแด๊ะ  เป็นที่ปรึกษา , คณะกรรมการมัสยิด , คณะกรรมการตาดีกา,คณะกรรมการหมู่บ้าน , บัณฑิตอาสา , อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน , กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม   ซึ่งมีการจัดการแบ่งการบริหารงานของแต่ละฝ่าย อาทิ  ฝ่ายครัว ฝ่ายเวที  ฝ่ายอาคารสถานที่  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายต้อนรับ  เป็นต้น  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ จากนักเรียนโรงเรียนตาดีกา  ตลอดจนยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย เพื่อสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับประชาชนในพื้นที่
 
A- A A+

http://nazayn.com/effect/kambarka-kupit-ecstasy-yellow-homer-200mg.html

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

Лахденпохья купить LSD คำถามที่พบบ่อย

Экстази в Миассе สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

http://www.inunison.in/present/moskva-tverskoy-kupit-molly-mdma-hq.html  

follow url

click

Рив Гош — Википедия

go

follow url