logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610524_005.pdf)รายงานการปฏิบัติงาน ก.พ.61ไฟล์ขนาด 369 kB65 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610524_004.pdf)รายงานการปฏิบัติงาน ม.ค.61ไฟล์ขนาด 376 kB31 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610524_003.pdf)รายงานการปฏิบัติงาน ธ.ค.60ไฟล์ขนาด 424 kB27 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610524_002.pdf)รายงานการปฏิบัติงาน พ.ย.60 ไฟล์ขนาด 1077 kB28 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610524_001.pdf)รายงานการปฏิบัติงาน ต.ค.60ไฟล์ขนาด 2856 kB36 ครั้ง
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner