logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ logo_spinning นายศุภณัฐฯ เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เร่งเสริม ท่องเที่ยว ค้าขาย และเกษตร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ แก่ประชาชนชายแดนภาคใต้ logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. พร้อมผู้ว่าฯ 5 จังหวัดภาคใต้ เยือนจีนดูงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว หวังสร้างความร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมไทย - จีน logo_spinning
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner