logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

หนึ่งในเยาวชนจากชายแดนใต้ที่ผ่านคัดเลือกโครงการสานใตไทย สู่ใจใต้ เผยตื้นตันใจที่ผ่านคัดเลือก เราทุกคนเกิดมา ต้องตอบแทบบุญคุณของแผ่นดิน
             วันนี้ (19 กันยายน 2561) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวนการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ประจำปี 2561 ที่เข้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมเยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ซึ่งครั้งนี้ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่ให้เฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่ทำไมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้รับคำชื่นชมจากทุกภูมิภาคอย่างทั่วหลาย เพราะเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 9 พันคน ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงที่มีคุณประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินไทยอย่างมาก จึงทำให้โครงการดังกล่าวที่เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนทั่วประเทศ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ไม่ได้สอนให้เยาวชนอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคีเท่านั้น แต่ยังได้สอนให้เยาวชนทุกคนได้อยู่ด้วยกันฉันท์พี่น้อง ร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกัน พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนจากชายแดนภาคใต้ ให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่า ครั้งหนึ่งเราเกิดมา ต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
 
           ด้านนางสาวกุลธิดา เกื้อสกุล  เยาวชนจากโรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล กล่าวด้วยความยินดีว่า รู้สึกภูมิใจอย่างมาก ที่ตนเองได้เป็นหนึ่งใน 3 พันคนที่มีรายชื่อเป็นสมาชิกสานไทยใจ สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ในปีนี้ตนเองหวังมาตลอดว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเข้าร่วมโครงการฯให้ได้ แล้วสุดท้ายตนเองก็ทำได้ เพราะตั้งใจจะหาประสบการณ์ใหม่ๆ การได้อยู่กับสังคมต่างพื้นที่ การมีเพื่อนใหม่ๆ และที่สำคัญรู้สึกดีใจมากที่ครั้งหนึ่งจะได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นใคร แต่ที่รู้มา บุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นคนดี คนที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่ตนเองขาดหายไป และหลังจากนี้จะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้รับ เพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองให้คงสวยงามกับคำว่า ครั้งหนึ่งที่เราเกิดมาต้องตอบแทบบุญของแผ่นดิน
 
            สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ทั้งหมด 320 คน จะเข้าค่ายของกรมการปกครอง ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2561 เพื่อปรับพื้นฐานการเข้าสู่เป็นสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ เต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเดินทางสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2561 นี้     
 

สมาพันธ์ครู 3 จชต. จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่อรำลึกถึงครู 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา
          วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีพลตำรวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบและครูในพื้นที่ร่วมงาน เพื่อรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีครูเสียชีวิตในหตุการณ์ความไม่สงบ 182 ราย ซึ่งถือเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในแวดวงการศึกษาไทย วันนี้จึงเป็นวันที่ครูในพื้นที่จะร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพราะครูถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของครูทุกกลุ่ม ทุกสถาบันให้รักกัน อยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข ไม่แตกแยกและพร้อมร่วมมือร่วมใจกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
 
          ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวขอโทษกับครูที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากเป็นผู้แทนของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์เป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีตั้งแต่ปี 2557 ที่รัฐบาลคสช.เข้าบริหารงานบ้านเมือง มีสถิติพบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากรัฐบาลบรรจุปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี เน้นการพูดคุยเพื่อเจรจาตกลง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้ดูแลเด็กและเยาวชนในประเทศให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังได้ออกกฎหมายอื่นๆ ทั้งสิ้น 321 ฉบับ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข และเจริญรุ่งเรือง
 
            สำหรับกิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ในช่วงเวลา 07.00 น. มีการทำพิธีถวายสังฆทาน และตักบาตรอาหารแห้ง สำหรับครูที่นับถือศาสนาพุทธ และละหมาดฮายัต สำหรับครูที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของครูผู้เสียสละได้สู่สุคติ และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 5 ล้านบาท
 

รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบประกาศนียบัตรและปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561  รุ่นที่ 1  เน้นย้ำสร้างบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอลให้เป็นมาตรฐานสู่การแข่งขันระดับสากล
          วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร  ศอ.บต.  นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา  นายนิยม  พรรณนาราย  สมาชิกจังหวัดสงขลา เขตอำเภอหาดใหญ่   นายพูลเดช  อุเทนพันธ์ ประธานผู้ตัดสินชมรมกีฬาฟุตบอล จังหวัดสงขลา  นายวิพัฒน์  บุญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  เทศบาลนครหาดใหญ่ นายพิพัฒน์  เสนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน และตัวแทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
           นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายในการทำงานและพัฒนากีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการเป็นกรรมการหรือผู้ตัดสินและที่สำคัญวันนี้เราได้ทัศนคติที่ดีในการทำงาน ซึ่งการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีกรรมการหรือผู้ตัดสินที่ดี อีกทั้ง วันนี้ได้เห็นศักยภาพของทุกคนที่พร้อมจะทำหน้าที่ต่อการสร้างสรรค์ความยุติธรรมหรือการอำนวยการการแข่งขันแต่ละครั้งนั้นล้วนอยู่กับพวกเราทุกความก้าวหน้าของวงการกีฬาฟุตบอลใน จชต. อยู่ในมือของพวกเราทุกคนในการร่วมกันบูรณาการให้เกิดมิติใหม่ๆ ด้านการกีฬาในพื้นที่ จชต. สู่ระดับสากลอีกด้วย
 
          อย่างไรก็ตาม  สำหรับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดขึ้นในครั้งนี้  ถือเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการกีฬาแก่เครือข่ายบุคลากรภาครัฐด้านกีฬาและนันทนาการในมิติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกทั้งถือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. ต่อไปในอนาคตด้วย
 

เยาวชนจากชายแดนใต้ที่ผ่านคัดเลือก“โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 34 รวม 320 คน เก็บตัวเตรียมความพร้อมก่อนสู่อ้อมกอดของครอบครัมอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลาง
          วันนี้ (18 กันยายน 2561) เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การใช้นามสกุลเดียวกันคือ “เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปี 2561 ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมเยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 จำนวน 320 คน โดยครั้งนี้ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสำนักงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ส่วนหน้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 เพื่อเตรียมพร้อม และทำความเข้าใจแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชน ก่อนที่จะเดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน 2561 นี้
 
           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้ให้ความสำคัญถึงเนื้อหา และสาระสำคัญถึงการจัดกิจกรรม โดยนำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาบรรยายในหัวข้อ พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เราต่างก็เป็นพี่น้องกัน, สานพลังเยาวชนชายแดนใต้ และกิจกรรมฐานพัฒนาบุคลิกภาพ “ฉันท์พี่น้องร่วมอุดมการณ์” ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นพลังเสริมเกราะป้องกันเยาวชนให้มีพลังในการใช้ชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีความสุข
 
          ทั้งนี้ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 15 ปี ดำเนินการไปแล้ว 33 รุ่น และปี 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 34 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 320 คน และมีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกัน คือ "สานใจไทย สู่ใจใต้" กว่า 9 พันคน มีผลดำเนินงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner