logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

             วันนี้ (23 กันยายน 2561) บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและ รอยอกอง เรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 โดยบรรยากาศในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหน้าพระที่นั่งฯ เป็นอย่างคึกคัก มีนายสุรพล พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่  รวมถึงนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาส ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
 
       ในโอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ยังได้มอบของพระราชทานที่ระลึกให้แก่ผู้ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชาทาน หน้าพระที่นั่งฯ ครั้งที่ 42 ซึ่งนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ได้ร่วมรับมอบของพระราชทานในนาม ศอ.บต. ในครั้งนี้อีกด้วย
 
       สำหรับการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชาทาน หน้าพระที่นั่งฯ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในห้วงการจัดงานของดีเมืองนรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาพระทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นประจำทุกปี พร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารเพียงใด แต่พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อรับทราบปัญหาของพสกนิกร และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ยังความสงบสุข ร่มเย็น แก่พสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า ชาวนราธิวาส จึงตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
         และนอกจากนี้การแข่งขันเรือยังเป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและ อันเป็นพาหนะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของชาวประมง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงเป็นการสืบสานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อนุรักษ์ รักษา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
        อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2561 มีเรือเข้าแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่เรือกอและ เรือยอกอง และเรือคลสีห์นานาชาติ รวม 52 ลำ ประเภทเรือกอและ จำนวน 18 ลำ ชนะเลิศ เรือฉลามเสือ ค่ายจุฬาภรณ์ สังกัด กรม ร.3 พล.นย. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือสันติวารี สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือ อบต.ปะเสยะวอ สังกัด อบต.ปะเสยะวอ และรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือ อบต.โคกเคียน สังกัด อบต.โคกเคียน ประเภทเรือยอกอง จำนวน 16 ลำ ชนะเลิศ เรือเทศบาลเมืองตากใบ A สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือเทศบาลเมืองตากใบ B สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือ อบต.โคกเคียน สังกัด อบต.โคกเคียน และรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือ อบต.พร่อน สังกัด อบต. พร่อน และประเภทเรือคชสีห์นานาชาติ จำนวน 18 ลำ ชนะเลิศ เรือฉลามเสือ ค่ายจุฬาภรณ์ สังกัด กรม ร.3 พล.นย. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือนครศรีธรรมราช สังกัดโรงเรียนปากพนัง รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือนราทัศน์ A สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส และรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือศรีบารู สังกัด อบต.บางตาวา
 

         เมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2561) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม และรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ  นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วย Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ในโอกาสเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 -24 กันยายน 2561 โดยมีกำหนดการเดินทางชมโรงงานผลิตสินค้าแปรรูป และสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
         ทั้งนี้การเดินทางของคณะ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ศึกศาลด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแช่แข็ง ผลไม้ไทย พร้อมกันนี้ได้แสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตด้วย
 
          สำหรับการเดินทางของคณะนักธุรกิจ จากประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตปลาทูน่า Tropical canning ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งออกปลาทูน่าสู่ตลาดตะวันออกกลาง โดยมี คณะผู้บริหารของบริษัท ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะ ฯ มีความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมที่จะเป็นตัวแทนนำเข้าปลาทูน่า สู่ตลาดซาอุดิอาระเบีย โดยจะเร่งดำเนินการประสานงานกับฝ่ายการตลาดต่อไป
 
          อีกทั้งคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำเข้าปลาทูน่าสู่ตะวันออกกลาง โดยมี ตัวแทนของบริษัทโชติวัฒน์ หาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง       ให้การต้อนรับอย่างอย่างอบอุ่น
 
             อย่างไรก็ตามในโอกาสที่คณะเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้  ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในภาพรวมคณะพร้อมที่จะร่วมมือและผลักดันการขยายตลาดจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ไปยังประเทศตะวันออกกลาง
 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิด "ตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว" บ้านโผลง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มรายได้จากท่องเที่ยวสู่ชุมชน
         วันนี้ (22 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ที่ฝายน้ำไอปายง บ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิด   "ตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว" ตามโครงการพหุวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สภาวัฒนธรรมตำบลโต๊ะเด็ง กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า สินค้าเกษตร โอทอปเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร มีสถานที่ค้าขายอย่างมั่นคง รวมถึงได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยนำพื้นที่รอบๆฝายน้ำไอปายง ทำเป็นแพเรือสำหรับนำสินค้ามารับประทาน   โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด
 
          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้คัดเลือกฝายน้ำไอปายง บ้านโผลง ทำเป็นตลาดนัดสำหรับชุมชน โดยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ มีการจัดทำจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงโดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้ภายนอกชุมชน
 
          สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น มีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศอ.บต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ซึ่งประชาชนให้ความสนใจร่วมเลือกซื้อสินค้าและชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนอย่างคึกคัก  ตลอดจนร่วมชมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งมีการแสดงการละเล่นลูกข่างแบบพื้นบ้านของชุมชนบ้านโผลง ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ชุมชนบ้านโผลงยังคงอนุรักษ์การละเล่นลูกข่าง นอกจากนี้ประชาชนให้ความสนใจร่วมชมการแสดงการต่อยมวยทะเล     ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานได้อย่างมาก
 

ศอ.บต.จัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์พันธุกรรม(DNA) เพิ่มเติมใน 5 จชต. เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จชต.

         วันที่ 22 กันยายน 2561  ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะผู้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม(DNA) จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 380 คน เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
           สำหรับบรรยากาศในกิจกรรมการจัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม(DNA) ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่ศอ.บต. ดำเนินการขึ้นในปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
              นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกคนเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหา  โดยให้ความรู้และทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เกี่ยวกับความสำคัญของการแจ้งชื่อในทะเบียนราษฎร์ เพราะถือเป็นการแสดงตนว่าเป็นคนไทย ต่อไปในอนาคตจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆที่ควรจะได้รับ ขณะเดียวกัน ศอ.บต. ก็จะยังคงเดินหน้าที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป โดยยังคงเน้นว่า ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner