logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (13  กันยายน 2561)  ที่ โรงเรียนบ้านโคกตก  หมู่ 4  ตำบลทุ่งพอ  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  นายสุทน มานะสุวรรณ  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศอ.บต.  นำคณะเจ้าหน้าที่ของ  ศอ.บต.  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา  ประจำปี 2561 ซึ่งมี นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายประยูรศักดิ์  สุวรรณวงศ์  นายอำเภอสะบ้าย้อย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
           ทั้งนี้ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศอ.บต.  ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด  และมอบกระเป๋าให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งพอ  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่  โดยในกิจกรรม ศอ.บต.นำเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ออกให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ พิธีอุมเราะห์  รวมถึงการศึกษาต่างประเทศ   การทำหนังสือเดินทาง  และประชาสัมพันธ์การให้บริการทางช่องทาง  1880  ของศูนย์ดำรงธรรม   และมีการเปิดร้านน้ำชา ศอ.บต. ให้บริการน้ำฟรีกับผู้ร่วมงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงข่าวสารดีๆ ของ ศอ.บต.ให้ประชาชนได้รับทราบ
 
            ด้าน  นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำส่วนงานราชการทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
                สำหรับการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีกำหนดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานราชการจัดแสดงและให้บริการ รวมทั้งบูธของ ศอ.บต. โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอีกด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner