logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         "รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตคนดีสู่สังคมได้ดี โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของตาดีกาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เยาวชนได้เข้าใจง่าย และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโจทย์เหล่านี้ เป็นงานสำคัญที่ผู้สอนทุกคนจะต้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้เยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้” นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) กล่าวในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องศรีนาฆารอ โรงแรมเซาเทิรน์วิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี     โดยครั้งนี้มีนายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต. วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมในพิธีเปิดด้วย   ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีผู้สอนจากศูนย์ฯตาดีกาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 100 คน
 
            ด้านนายขอหลิด แซะอาหลี เปิดเผยว่า การจัดอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระบบ โดยทุกครั้งที่มีการประชุมหารือ ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้เน้นย้ำเสมอว่า เราจะทำอย่างไรให้ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด หรือตาดีกา มีความพร้อมด้านความรู้แก่เยาวชน ทำอย่างไรให้ทุกกระบวนการศึกษาในศูนย์ฯ ตาดีกา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ศอ.บต. ได้ร่วมกับภาคเครือข่ายที่สำคัญในพื้นที่อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมหลักสูตรที่สำคัญแก่ผู้สอนตาดีกา ให้นำความรู้ไปต่อยอดแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้เป็นที่ยอมรับสู่ชุมชนต่อไป
 
           ในส่วนของผู้สอนจากศูนย์ฯตาดีกา จากอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดเผยในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยว่า ตนเองเป็นผู้สอนตาดีกามาแล้ว 20 ปี ทุกครั้งที่ได้เสริมความรู้แก่เยาวชน ตนเองมีความสุขมาก ปัจจุบันมีศิษย์ที่ตนเองได้สอนมาแล้วกว่า 1 หมื่นคน และศิษย์เก่าที่จบจากศูนย์ฯตาดีกาแห่งนี้แต่ละคนได้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง โดยล่าสุดศิษย์เก่าที่ตนเองสอนมานั้น เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอนตาดีกา ถึงแม้จะเป็นศูนย์การศึกษาขนาดเล็ก แต่ผู้สอนทุกคนตั้งใจในการเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner