logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

       วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศอ.บต. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอาหารไทย โดยใช้ส่วนประกอบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย สำหรับตลาดจีน เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาส่วนประกอบอาหารไทย ผ่านนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับชาวจีน โดยมีนางสาววนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร เชฟอาหารจีน ผู้วิจัยการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมอาหารไทย เป็นผู้นำเสนองานวิจัย และเผยแพร่เทคนิคการประยุกต์อาหารไทยให้เหมาะสมกับชาวจีน และมีนายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ประกอบการในพื้นที่ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการพัฒนาวัตถุดิบอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ด้วย
 
             นางสาววนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร เชฟอาหารจีน และคณะ ได้ทดลองคิดค้น สกัดใบกระเพรา กระเทียม ตะไคร้ พริก และพริกไทยดำเป็นน้ำมัน ซึ่งมีรส กลิ่น สีที่เหมือนสมุนไพรจริง เมื่อผ่านความร้อนจะทำให้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรข้างต้นมากขึ้น นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้ประยุกต์อาหารพื้นบ้านต้นตำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมกับบริบทของชาวจีน อาทิ เมนูน้ำบูดู สร้างเป็นเมนู ผัดผัก ผัดข้าว เมนูชุดน้ำพริกแกงชนิดต่างๆ  สร้างเป็นเมนู ผัดกับอาหารทะเล เป็นต้น
 
            โดยนางสาววนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร เชฟอาหารจีน เผยว่า วันนี้อาหารไทยไปไกลทั่วโลก มีเชฟทั้งไทยและต่างประเทศนำสูตรอาหารของไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ถูกปากคนในพื้นที่นั้นๆ แต่ยังไม่ได้รส กลิ่น สี เหมือนอาหารไทยต้นตำหรับ จึงถือเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคมใต้ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบ สมุนไพรต่างๆในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีอาหารคาวหวานที่เป็นของดีอีกหลายประเภทที่ยังไม่มีการเผยแพร่ที่ประเทศจีน
 
            watch  เชฟอาหารจีน เผยด้วยว่า Интернет банкинг казкоммерцбанк для физических лиц “ที่ผ่านมาเราชินกับการเดินทางไปประกอบอาหารให้พี่น้องฝั่งมาเลเซียรับประทาน เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้าน มีวัฒนธรรมการกิน รสชาติอาหารที่คล้ายกัน หลังจากนี้ขอให้เชฟจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดโอกาสนำองค์ความรู้เรื่องอาหารไปเผยแพร่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายตลาดรสชาติอาหารของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สากล”
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

 
 
 
 Kentavius Street Jersey