logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

         วันนี้ (9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.) ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดรวมพลคนเยียวยา http://telegra.ph/Otzyvy-o-top-24-08-13-2 “รวมคน รวมใจ ก้าวต่อไป ด้วยใจแข็งแกร่ง” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. ประธานชมรมแม่บ้าน ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
 
            go site นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า 15 ปีที่ผ่านมา เราได้ประสบปัญหาความรุนแรงที่เกิด ซึ่งได้รับถึงความเจ็บปวด เสียใจ มาอย่างยาวนาน จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มุ่งทำร้ายคนบริสุทธิ์จนทำให้เกิดการสูญเสีย โดยวันนี้การมาร่วมกิจกรรมรวมพลคนเยียวยา เป็นการมารวมตัวของพี่น้องประชาชนที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งล้วนแต่ได้รับผลกระทบ ฯ ได้รับความเจ็บปวด เสียใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจะมาร่วมกันเป็นกำลังใจแก่กัน เพื่อเป็นพลังต่อสู้ให้กับชีวิตของเราต่อไป
 
      http://www.cds-bd.com/fountain/kupit-spays-bobrov.html       นายปริภัทร กูลรงค์ ผู้ได้รับผลกระทบ ฯ จากจังหวัดปัตตานี และเป็นบุคคลต้นแบบในการสร้างประโยชน์แก่สังคม กล่าวด้วยว่า ตนเองได้ประสบเหตุในขณะที่กำลังตักบาตร เหตุเกิดที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี 2547 โดยปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากการช่วยเหลือของ ศอ.บต. ซึ่งนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเปิดร้านเบเกอร์รี่ และส่งขายไปยังที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และนอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนไปสอนทำขนมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ต้องการจะเรียน ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยถือว่าเป็นการให้ความรู้ สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคม
 
            สำหรับกิจกรรมงานรวมพลคนเยียวยา Ощадбанк россии “รวมคน รวมใจ ก้าวต่อไป ด้วยใจแข็งแกร่ง” จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และมีการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์  เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ต่อการใช้ชีวิตให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังอีกด้วย
 
             ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัจจุบันเป็นหน่วยที่อำนวยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือด้านร่างกาย และทรัพย์สินมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 23,162 ราย เป็นเงิน 3,092,875,438.37 บาท  รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต การสนับสนุนอาชีพ  สนับสนุนกายอุปกรณ์ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  รวม 5,893 ราย เป็นเงิน 257,908,747 บาท   ตลอดจนมีการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบฯทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อติดตามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

 
 
 
 Kentavius Street Jersey