logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วานนี้ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า นำโดยนายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นำทีมเยาวชนจากสานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมประชุมหารือเรื่องติดตามความก้าวหน้าและสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนเตรียมงานกิจกรรมจิตอาสาฯ และรวมพลเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
 
           ทั้งนี้ นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต.ได้ให้โอวาทแก่เยาวชน ให้เกิดความรักและความสามัคคีที่ดีต่อกัน และอยากให้เยาวชนทุก ๆ คนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนที่ได้เสียสละเวลาของตัวเองในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการทำกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือสังคมร่วมกันตลอดมา
 
         ทั้งนี้ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 15 ปี ดำเนินการไปแล้ว 32 รุ่น และปี 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 33 และมีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกัน คือ "สานใจไทย สู่ใจใต้" กว่า 9 พันคน และมีผลดำเนินงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 
          สำหรับกิจกรรมสำคัญของเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ คือการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานน้อย แต่ทุกคนไม่เคยย่อท้อกับภารกิจที่ได้รับในการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข ตามคำปฏิญานที่ว่า “เราจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน” “เราจะช่วยเหลือทุกคนบนโลกใบนี้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะต้องกอดคอไปด้วยกัน และจูงมือไปพร้อมๆ กัน” เยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คงอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคีกันตลอดไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner