logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานมหกรรมฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ภาคประชาสังคมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงาน เตอรีมากรือเซะ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม การละหมาดฮายัตในวันที่ 26 กรกฎาคม และดำเนินการจัดงานในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลทัวร์ลิซึม โดยปักหมุดเริ่มต้นการเดินทางที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
 
        นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมเตอรีมากรือเซะว่า มิติฮาลาลที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ คือ การส่งเสริมธุรกิจและการผลิตฮาลาล ซึ่งการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว “ฮาลาลทัวร์ลิซึม” นี้เป็นมิติใหม่ที่คนภายนอกพื้นที่และต่างประเทศจะได้เห็นความสวยงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถใช้เส้นทางฮาลาลที่กำหนดเพื่อท่องเที่ยว เนื่องจากมีความปลอดภัยและสวยงามทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดีพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่มาก เช่น จังหวัดปัตตานี มีชุมชนท่องเที่ยวทั้งสิ้น 12 ชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เตอรีมากรือเซะ จะจัดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี โดยมีกำหนดจัดงาน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 กันยายน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่สามารถนำรูปแบบไปต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป
 
        สำหรับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานมหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 นี้ มี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานที่ปรึกษา มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นที่ปรึกษา และมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานคณะกรรม เพื่อดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner