logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2561 โดยมี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
         สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่ผู้ที่ได้รับคัดสรรจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรค) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลยะหาจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการ และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้เรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งนี้ในวันนี้เป็นการประชุม เพื่อชี้แจงการเตรียมกระเป๋าสัมภาระ การชี้แจงกำหนดการการ การเตรียมตัวในการเดินทางและการนัดหมายเดินทางโดยทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินตัน เอกซ์เพรส
 
       นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงส่งความปรารถนาดีผ่าน ศอ.บต. โดย ศอ.บต. ได้คัดเลือกผู้ที่ประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ไปประกอบพิธีฮัจญ์ การไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นเรื่องสำคัญมากตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามประการที่ 5 ที่กำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถได้ปฏิบัติครั้งหนึ่งในชีวิต ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปในครั้งนี้นำสิ่งที่ได้รับกลับมาเพื่อถ่ายทอดต่อครอบครัวตลอดจนคนในพื้นที่รวมทั้งกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่ความสันติสุข ที่สำคัญที่สุดคือนำหลักแก่นแท้ของการทำความดีมาปรับใช้ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและขออวยพรให้ทุกท่านได้นำคุณค่าของฮัจญ์กลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนตลอดจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner