logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (3 กรกฏาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561     จัดโดยอำเภอเทพา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสภาวัฒนธรรมอำเภอเทพา จัดขึ้นเพื่อต้องการใช้มิติทางวัฒนธรรมเยียวยาสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิด
 
        ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงตลอดงาน ควบคู่กับการแข่งขันการทำขนมไทย การประกวดบรรยายธรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านศาสนิกสัมพันธ์ การแสดงดนตรีและลานวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ การแสดงศิลปะการต่อสู้ดาบสองมือ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสองวัฒนธรรม การประกวดจัดตกแต่งซุ้มหมู่บ้าน การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงของดีในหมู่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner