logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) ที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจะแนะ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 4907 หัวหน้าพิทักษ์ป่าไอร์กาเวาะ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประชาชนบ้านไอร์บือแต และพี่น้องโอรังอัสลีเข้าร่วม
 
       ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ  ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์มานิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นระยะเวลานาน ศอ.บต. จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับทีมสำรวจ เพื่อทำการเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา จากการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว สรุปได้ว่ามี จำนวนประมาณ 319 คน แบ่งเป็น  10 กลุ่ม โดย จ.นราธิวาส มี 4 กลุ่ม 139 คน จ.ยะลา มี 6 กลุ่ม 180 คน  ซึ่งจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์มานิ มีการคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพสิ่งแวดล้อมของอาหารในป่าเขา ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มชาติพันธุ์มานิประสบปัญหาในด้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ป่าเริ่มหายากขึ้น จึงต้องออกมาพบปะกับชาวบ้านเพื่อที่จะหาอาหารนำไปให้กับกลุ่มของตนเอง ทำให้ชาวบ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ ต้องเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้น
 
          ทั้งนี้ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานในระดับพื้นที่ฯ มีมติเห็นชอบร่วมกันว่า สิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์มานิ ต้องการมากที่สุดคือ ข้าวสาร ศอ.บต.  จึงได้ดำเนินการจัดหาข้าวสาร จำนวนทั้งสิ้น 80 กระสอบ มามอบให้แก่หน่วยงานในพื้นที่  ประกอบด้วย โครงการจุฬาภรณ์ 9 จำนวน 16 กระสอบ  กองร้อยรบพิเศษเฉพาะกิจ บ้านสันติ 1 จำนวน 16 กระสอบ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จำนวน 16 กระสอบ องค์การบริหารส่วน ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 16 กระสอบ ซึ่งในวันนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดจุดมอบข้าวสารให้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  จำนวน 16 กระสอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มานิต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner