logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) ที่ ห้องกระยาทิพย์ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการจัด “รายการโทรทัศน์สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)” โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
       นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ด้านฮัจญ์ พร้อมกล่าวเสริมว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ในเรื่องการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ จึงต้องให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคน ส่งเสริมให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีเครื่องมืออุปกรณ์กระบวนการในการประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นในทุกมิติ การจัดรายการโทรทัศน์สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้สามารถประกอบศาสนกิจในพิธีฮัจญ์ได้อย่างสมบูรณ์ และญาติพี่น้องประชาชนสามารถรับฟังข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างเต็มที่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทางรายการจะต้องเน้นในการเสนอเนื้อหารายการที่ครอบคลุม ครบถ้วน ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ไปจนถึงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
 
        นายนะรี คงบันนึก  ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์  กล่าวว่า ศอ.บต.ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ฮัจญ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ เน้นออกอากาศในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอสงขลา โดย ศอ.บต.ได้กำหนดกรอบและจัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินรายการ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์สื่อสารในส่วนของภาครัฐสู่ประชาชนในมิติของฮัจญ์
 
        ทั้งนี้ “รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์” จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 9 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner