logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (3 กรกฏาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายแวปันดี วาเย๊ะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ศอ.บต. ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักจุฬาราชมนตรี กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชการมนตรี ประจำภาคใต้จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร  ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
            สำหรับ ในที่ประชุมครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าและการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องของการสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประสานผ่านมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อให้มีการเพิ่มทุนการศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนาจากเดิน ปีละ 80 ทุน ให้เพิ่มอีก 70 ทุน รวมทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปี
 
            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยมามากว่า 50 ปี ในช่วงแรกได้รับทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน และหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 20 ทุนต่อปี 60 ทุน ต่อปี และก็ 80 ทุน ต่อปีจนถึงปัจจุบัน และในนามรัฐบาลไทย โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มีดำริให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจาก 80 ทุน ต่อปี เพิ่มเป็น 70 ทุน รวมทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีทั่วประเทศ
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner