logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (1 กรกฎาคม 2561) ที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลในงานมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ครั้งที่ 6 ประจำปี2561 โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ นายสุชาติ ศิริประภากรรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. สมาคมนกเขาชวาเสียงอำเภอรือเสาะ วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand รือเสาะ ผู้เข้าประกวดนกเขาชวาเสียงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

      นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าว แสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดนกเขาชวาเสียง ที่ได้รับรางวัลพระราชทานมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการจัดการแข่งขันนกเขาแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์กับพี่น้องชาวชวาวงศ์ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง สามารถสร้างความสามัคคี ระหว่างพี่น้องในพื้นที่ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกด้วย

      ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนราธิวาส ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับจำนวนนกเขาชวาเสียงที่ส่งเข้าประกวดในมหกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 581 ตัว นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่พื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีการแข่งขันนกเขาเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

           ทั้งนี้การแข่งขันนกเขาชวาเสียงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. การแข่งขันนกเขาประเภทเสียงใหญ่  2. การแข่งขันนกเขาประเภทเสียงกลาง 3. การแข่งขันนกเขาประเภทเสียงเล็ก และ4. การแข่งขันนกเขาประเภท ดาวรุ่ง สำหรับผลการแข่งขันนกเขาชวาเสียงในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเสียงใหญ่ ได้แก่  นก “พายุอารมณ์”  จาก จังหวัดปัตตานี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเสียงกลาง ได้แก่ นก “BMW” จาก จังหวัดกระบี่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเสียงเล็ก ได้แก่ นก “เพชรโพธิ์ทอง” จาก จังหวัดปัตตานี และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทดาวรุ่ง ได้แก่ นก “J.B.P” จาก จังหวัดปัตตานี

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner