logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันที่ (1 กรกฎาคม 2561) เวลา 05.00 น. ที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง 109 ปี คณะราษฎร์ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นายอารี  ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นักกีฬาเดินวิ่ง 109 ปี คณะราษฎร์ และผู้เข้าแข่งขัน เดิน วิ่ง กว่า 3,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
         นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการออกกำลังกาย  เดิน วิ่ง  เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การเดิน การวิ่ง  เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด   สะดวกที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด และเสริมสร้างสุขภาพได้ดีที่สุด  จึงเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  อีกทั้งการจัดกิจกรรมแข่งขันเดิน  วิ่ง 109 ปีคณะราษฎร์ในครั้งนี้  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรร่วมทุกภาคส่วน นับเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดยะลา  เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมสรรพกำลัง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น และของสถานศึกษาแห่งนี้ ให้มีคุณภาพมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจต่อไป
 
         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา และองค์กรร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา  เพื่อรำลึกวันสถาปนาครบรอบ 109 ปีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดยะลา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ประเภท Fan Ran ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.9 กิโลเมตร ใช้เส้นทางการแข่งขันในเขตเทศบาลนครยะลา
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner