logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

            วันนี้  (30 มิถุนายน 2561) ที่ สนามนเรนทร์ ออฟโรด หมู่ที่ 2  ตำบลบาโงซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ออฟโรด 4 × 4 เพื่อการกุศลและสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายสุชาติ ศิริประภากร  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายอำเภอยะหา สมาชิกชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมเรดโซน ออฟโรดยะลา  คณะแรลลี่ออฟโรด จากประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ
 
            http://haohaoaiwo.com/union/moskva-losinoostrovskiy-kupit-marihuana-white-widow.html นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมแรลลี่ออฟโรดเพื่อการกุศลสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้โดยใช้กิจการการแข่งขัน แรลลี่ออฟโรดเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
 
              Москва Преображенское купить Мефедрон в мелких камнях/муке ด้านนายรอซี นเรนทร์ ประธานการจัดงาน กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะ ศอ.บต.   ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ออฟโรดในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมแรลลี่ออฟโรด จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมทั้งสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย
 
           สำหรับการแข่งขันแรลลี่ออฟโรด มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกว่า 300 คัน ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นสแตนดาร์กปีกนก 2. รุ่นเที่ยวป่าคานแข็ง 3. รุ่นโอเพ่น
 
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner