Notice: Undefined index: prigod in D:\SBPAC_WWW59\Test\.md5 on line 726
ศอ.บต. จัดเสวนาร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และธนาคารโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่องการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา
โบว์สีดำ
logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายเครือข่าย ศอ.บต. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ณ ม.ราชภัฎยะลา logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยม จนท.ทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิด บริเวณมัรกัส อ.เมืองยะลา logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีมอบพันธ์มะพร้าว เพื่อสนับสนุนการนำร่องปลูกมะพร้าวในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมาย นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน เปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพ กีฬา และสันทนาการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดแข่งขันชกมวยไทยไฟต์จังหวัดยะลา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 logo_spinning

           วันนี้ (24 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ” และร่วมเวทีเสวนา โดยมี MR.SAM CHITTICK ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เปราะบาง MR.MARKUS KOSTNER หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกว่าด้วยการพัฒนาและความมั่นคง หน่วยเฉพาะกิจ 3 จชต. พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมตตา กูนิง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จชต. นายอิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กอ.รมน. ภาค 4 สน. ทีมงานธนาคารโลก ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
 
          โครงการการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารโลกและ กระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาทุนทางสังคมด้วยการงานพัฒนาการสร้างรากฐานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาสังคม ใน จชต. ผ่านกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peace-building Partnership Fund (PPF) ระหว่างปี พ.ศ.2552-2560 โดยการสนับสนุนทุนการดำเนินการให้กับกลุ่มองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน และประชาสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ร่วมกับธนาคารโลก (World bank) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ forex köpa euro “การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ” กับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการทำงานด้านพัฒนาในพื้นที่
 
        برنامج فوركس ما هي شروطه  นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้อยากมาฟังความคิดเห็นของทุกท่านที่ทำหน้าที่โดยตรงในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มี 2 เรื่องที่จะมาพูดคุยและเชื่อมต่อกัน คือเรื่องโครงการพาคนกลับบ้าน และการดูแลคุณภาพชีวิต โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และธนาคารโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ โดย MR.SAM CHITTICK ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เปราะบาง และMR.MARKUS KOSTNER หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกว่าด้วยการพัฒนาและความมั่นคง เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
 
A- A A+

http://encore-realty.com/?sebig=alternativas-forex-tester&1ab=bd alternativas forex tester Sample banner

http://www.iranzamin.org/?hifoar=%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%AF&152=50 كيف تربح مال جيد  

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

http://malkahans.com/?kypola=forex-hull-moving-average&e2b=8b forex hull moving average คำถามที่พบบ่อย

برنامج فوركس ما هي شروطه สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

gra na giełdzie  

تداول الذهب بالسعوديه