logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ภาคประชาสังคม พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางแก้ไขปัญหา จชต. ขณะที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมจุดเทียนนำแสงสว่างและสันติสุขสู่พื้นที่
       วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดมหกรรมรวมพลังภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ทั้งนี้การจัดงานรวมพลังภาคประชาสังคมฯในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพ พลังที่จะเป็นโซ่ข้อกลางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นในพลังอันยิ่งใหญ่ของภาคประชาสังคม
 
        นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะภาคประชาสังคมและกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาถึงยกสุดท้าย และในไม่ช้าคนในประเทศและต่างประเทศก็จะได้เห็นความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ดีทุกประเทศต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ต้องตอบสนองประชาชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันและประชาชนในอนาคต ซึ่งความขัดแย้งถือเป็นจุดกึ่งกลางก่อให้เกิด 3 ประการคือ ความแตกแยก ความก้าวแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน และความรุนแรง โจทย์ทั้ง 3 ประการเป็นสิ่งที่ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน นักประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. นักเรียน นักศึกษา ต้องร่วมกันแก้ไข เป็นโซ่ข้อกลางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561นี้เป็นต้นไป เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของภาคประชาสังคมหลังจากนี้จะไม่ใช่เพียงโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐกับประชาชนเท่านั้น แต่จะต้องร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ให้จริงจังและเป็นรูปธรรมในปี 2562 และทำอย่างไรให้ผู้เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข พร้อมขับเคลื่อน ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพสังคมร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ทั้งนี้อยากเชิญชวนทุกฝ่ายมาร่วมสร้างผีเสื้อและดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม ร่วมกันจุดเทียนคนละเล่ม เพื่อรวมกันให้แสงสว่างและสันติสุขเกิดขึ้นในบ้านเรา
 
        และในช่วงบ่ายของงานมหกรรมรวมพลังภาคประชาสังคมฯ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางมาพบปะและพูดคุยให้กำลังใจแก่พี่น้องภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้กล่าวถึงผลงานความสำเร็จที่สามารถจับต้องได้ในปีนี้ขององค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปีงบประมาณต่อไปรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากภาคประชาสังคมถือเป็นจิตอาสาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ที่ต้องทำความเข้าใจแก่คนในสังคม นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐ และร่วมกันเป็นพลังในการสร้างสันติสุขในพื้นที่
 
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงถึงพลังภาคประชาสังคมที่ทุกคนพร้อมเป็นโซ่ข้อกลางในการแก้ไขปัญหาแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มภาคประชาชน ร้านค้าชุมชน หมู่บ้านเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสินค้าของกลุ่มภาคประชาสังคม รวมถึงมีจัดแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมการทำงานขององค์การภาคประชาสังคมในโครงการต่างๆที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และศอ.บต.ให้การสนับสนุนด้วย
 

             วันนี้ (23 กันยายน 2561) บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและ รอยอกอง เรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 โดยบรรยากาศในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหน้าพระที่นั่งฯ เป็นอย่างคึกคัก มีนายสุรพล พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่  รวมถึงนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาส ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
 
       ในโอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ยังได้มอบของพระราชทานที่ระลึกให้แก่ผู้ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชาทาน หน้าพระที่นั่งฯ ครั้งที่ 42 ซึ่งนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ได้ร่วมรับมอบของพระราชทานในนาม ศอ.บต. ในครั้งนี้อีกด้วย
 
       สำหรับการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชาทาน หน้าพระที่นั่งฯ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในห้วงการจัดงานของดีเมืองนรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาพระทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นประจำทุกปี พร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารเพียงใด แต่พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อรับทราบปัญหาของพสกนิกร และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ยังความสงบสุข ร่มเย็น แก่พสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า ชาวนราธิวาส จึงตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
         และนอกจากนี้การแข่งขันเรือยังเป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและ อันเป็นพาหนะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของชาวประมง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงเป็นการสืบสานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อนุรักษ์ รักษา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
        อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2561 มีเรือเข้าแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่เรือกอและ เรือยอกอง และเรือคลสีห์นานาชาติ รวม 52 ลำ ประเภทเรือกอและ จำนวน 18 ลำ ชนะเลิศ เรือฉลามเสือ ค่ายจุฬาภรณ์ สังกัด กรม ร.3 พล.นย. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือสันติวารี สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือ อบต.ปะเสยะวอ สังกัด อบต.ปะเสยะวอ และรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือ อบต.โคกเคียน สังกัด อบต.โคกเคียน ประเภทเรือยอกอง จำนวน 16 ลำ ชนะเลิศ เรือเทศบาลเมืองตากใบ A สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือเทศบาลเมืองตากใบ B สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือ อบต.โคกเคียน สังกัด อบต.โคกเคียน และรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือ อบต.พร่อน สังกัด อบต. พร่อน และประเภทเรือคชสีห์นานาชาติ จำนวน 18 ลำ ชนะเลิศ เรือฉลามเสือ ค่ายจุฬาภรณ์ สังกัด กรม ร.3 พล.นย. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือนครศรีธรรมราช สังกัดโรงเรียนปากพนัง รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือนราทัศน์ A สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส และรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือศรีบารู สังกัด อบต.บางตาวา
 

         เมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2561) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม และรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ  นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วย Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ในโอกาสเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 -24 กันยายน 2561 โดยมีกำหนดการเดินทางชมโรงงานผลิตสินค้าแปรรูป และสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
         ทั้งนี้การเดินทางของคณะ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ศึกศาลด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแช่แข็ง ผลไม้ไทย พร้อมกันนี้ได้แสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตด้วย
 
          สำหรับการเดินทางของคณะนักธุรกิจ จากประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตปลาทูน่า Tropical canning ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งออกปลาทูน่าสู่ตลาดตะวันออกกลาง โดยมี คณะผู้บริหารของบริษัท ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะ ฯ มีความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมที่จะเป็นตัวแทนนำเข้าปลาทูน่า สู่ตลาดซาอุดิอาระเบีย โดยจะเร่งดำเนินการประสานงานกับฝ่ายการตลาดต่อไป
 
          อีกทั้งคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำเข้าปลาทูน่าสู่ตะวันออกกลาง โดยมี ตัวแทนของบริษัทโชติวัฒน์ หาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง       ให้การต้อนรับอย่างอย่างอบอุ่น
 
             อย่างไรก็ตามในโอกาสที่คณะเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้  ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในภาพรวมคณะพร้อมที่จะร่วมมือและผลักดันการขยายตลาดจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ไปยังประเทศตะวันออกกลาง
 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิด "ตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว" บ้านโผลง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มรายได้จากท่องเที่ยวสู่ชุมชน
         วันนี้ (22 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ที่ฝายน้ำไอปายง บ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิด   "ตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว" ตามโครงการพหุวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สภาวัฒนธรรมตำบลโต๊ะเด็ง กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า สินค้าเกษตร โอทอปเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร มีสถานที่ค้าขายอย่างมั่นคง รวมถึงได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยนำพื้นที่รอบๆฝายน้ำไอปายง ทำเป็นแพเรือสำหรับนำสินค้ามารับประทาน   โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด
 
          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้คัดเลือกฝายน้ำไอปายง บ้านโผลง ทำเป็นตลาดนัดสำหรับชุมชน โดยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ มีการจัดทำจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงโดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้ภายนอกชุมชน
 
          สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น มีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศอ.บต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ซึ่งประชาชนให้ความสนใจร่วมเลือกซื้อสินค้าและชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนอย่างคึกคัก  ตลอดจนร่วมชมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งมีการแสดงการละเล่นลูกข่างแบบพื้นบ้านของชุมชนบ้านโผลง ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ชุมชนบ้านโผลงยังคงอนุรักษ์การละเล่นลูกข่าง นอกจากนี้ประชาชนให้ความสนใจร่วมชมการแสดงการต่อยมวยทะเล     ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานได้อย่างมาก
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner