logo_spinning ศอ.บต. เชิญผู้แทน ผวจ. 5 จังหวัด รับน้ำพระพุทธมนต์ที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นมงคลก่อให้เกิดสิ่งดีและสร้างขวัญกำลังใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. ประชุมคณะตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา หวังบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน ประชาชนพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. ต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โอกาสเยือนชายแดนภาคใต้ หวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินงาน ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น logo_spinning นายประสิทธิ์ฯ รองเลขาฯ ศอ.บต. ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารภาครัฐตามมติ ครม. หวังพัฒนาภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน logo_spinning นายกิตติฯ รองเลขาฯ ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ จชต. หวังขับเคลื่อนสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนกลับสู่ชายแดนภาคใต้ logo_spinning

منتدى بود الخيارات الثنائية  

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

تداول اسهم عالميه กิจกรรมเด่น
enter site ข่าวสารจากบัณฑิตอาสา
enter site ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
click here คลิปวิดีโอล่าสุด

รายการเจาะประเด็นการศึกษา EP.46 กิจการนักศึกษาผ่านการฝึกอบรม ณ สถาบัน GIATMARA ดำเนินรายการโดยมาหะมะรอยาลี บีดิง...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 125

รายการครอบครัวคุณธรรม ตอนที่ 30 ดำเนินรายการโดย ยามีล๊ะ การีดอง ผู้ร่วมรายการ ดือราเซะ จะนะ อีหม่าม ม.1 ต.เขาตูม...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 74

รายการกือดากอปี ศอ.บต. ตอน ลูกชิ้นสู้ชีวิต ดำเนินรายการโดย : นายสุขเกษม จารงค์ ผู้ร่วมรายการ : นายอิสมาน ดามิ...

Category: รายการกือดากอปีดาโต๊ะนุฮ์
Views: 103

รายการสลามัต สลาตัน ตอน วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกเมืองยอน ผู้ร่วมรายการนางสือเมาะ มุสตอฟา,นางปือเสาะ...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 128

รายการ : BERITA SBPAC ตอนที่ : 8 ดำเนินรายการโดย : นางรอฮานา มือริงงิง ออกอากาศ : วันจันทร์ ที่ 12/12/2559 เวลา :...

Category: รายการ BERITA SBPAC
Views: 105

รายการห้องข่าว ศอ.บต. ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 12/12/59 เวลา 10.00 – 10.30 น....

Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
Views: 67

รายการเจาะประเด็นการศึกษา EP.47 ดำเนินรายการโดย : อาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ผู้ร่วมรายการ : นายอารี ดิเรกกิจ...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 237

รายการสลามัต สลาตัน ผู้ร่วมรายการ : 1. นางสาวม๊ะพูเซ๊าะ มอลอเล๊าะ บัณฑิตอาสา หมู่1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 152

ดำเนินรายการโดย : ยามีล๊ะ การีดอง ผู้ร่วมรายการ : อิสมะแอ อีซอ อีหม่าม, มูหาหมัด เจ๊ะนุฮ โต๊ะคอเต็บ...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 69
see url ปฏิทินกิจกรรม

A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner