logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ ลธ.ศอ.บต. เผยสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน มาจากความต้องการของภาคเอกชนพื้นที่ ความพร้อมของประชาชน ส่วนราชการเป็นผู้หนุนเสริมคิดรูปแบบเชื่อมโยงเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด นับเป็นโครงการสานพลังประชารัฐที่ชัดเจน logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ ลธ.ศอ.บต. เผยสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน มาจากความต้องการของภาคเอกชนพื้นที่ ความพร้อมของประชาชน ส่วนราชการเป็นผู้หนุนเสริมคิดรูปแบบเชื่อมโยงเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด นับเป็นโครงการสานพลังประชารัฐที่ชัดเจน logo_spinning ลธ.ศอ.บต. เผยหลังจากรัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการพัฒนา 3 จชต. สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีเสียงขานรับจากทุกกลุ่มในพื้นที่ ย้ำถือเป็นงานสานพลังประชารัฐ พร้อมร่วมมือสร้างบรรยากาศต้อนรับการลงทุน logo_spinning ลธ.ศอ.บต. เผยในรายการวิทยุเช้านี้ว่า สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือช่วยกระจายจำหน่ายลองกองคุณภาพดี จชต. ปีนี้ ขั้นต้นเฉพาะในประเทศรับ 400 ตัน เตรียมขยายไปตลาดผลไม้เครือข่ายในต่างประเทศอีก 400 ตัน พร้อมลงนามข้อตกลงใน 2 ส.ค. 59 นี้ logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 283 แห่งจากปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ขอให้เข้าร่วมชุดอาสาคลายทุกข์ของ ศอ.บต. ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อช่วยประชาชน พร้อมยืนยัน ศอ.บต. ตั้งทีมงานดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในราชการของ จนท.รพ.สต. โดยทำข้อเสนอให้เสร็จก่อน 10 สิงหาคมนี้ logo_spinning ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต./นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งปท. ไทยให้การต้อนรับคณะสมาคมปันจักสีลัตจากเกาะสุมาตราเหนืออินโดนีเซีย 27 คน มาประลองกับนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ที่สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา เป็นการเพิ่มประสบการณ์ทีมชาติไทยซึ่งเตรียมแข่งขันเอเชียนบิชเกมส์ที่เวียดนามและชิงแชมป์โลกที่บาหลีอินโดนีเซีย logo_spinning ศอ.บต. ร่วมกับประธานอิสลามนราธิวาส จัดแถลงข่าวชี้แจงโครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ตะโล๊ะมาเนาะ ทำให้ประธานชมรมอิหม่ามบาเจาะและทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับเห็นพ้องมอบพื้นที่ให้ดำเนินการ เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามตรวจสอบให้งานก่อสร้างเป็นตามระเบียบโปร่งใส logo_spinning บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาใน จชต. ปีนี้ ชมรมพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ได้ประดับธงทิวในชุมชนเมืองและประดับไฟพระอาราม ถือเป็นสีสันแสงศรัทธาที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนอย่างมาก เรียกร้องให้ทำในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอื่นด้วย logo_spinning วันนี้ (18 ก.ค. 59) เวลา 18.00 น. หลังเคารพธงชาติขอเชิญติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้เลือก ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นตัวแทนผู้ประกอบการฮัจย์ 88 ราย logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้เลือก ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นตัวแทนผู้ประกอบการฮัจย์ 88 ราย ยังเชื่อเสร็จประกาศใช้ผู้แสวงบุญจะสะดวกขึ้นในราคาที่เหมาะสม logo_spinning
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

รายการเดินหน้าประเทศไทย |

ศอ.บต. กับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร รอบเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี

 

ความรู้ความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ(ภาษามลายู) |

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง "ออกเสียงประชามติ" ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ผู้ร่วมรายการ คุณประธานบัณฑิตอาสาฯจ.ปัตตานี นายยิเซ็ง สาและ ประธานกลุ่มงานฝีมือช่างปูนปั่นไม้เทียม...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 0

ดำเนินรายการการโดย คุณยามีล๊ะ อาแด ผู้ร่วมรายการ นางสีตีเนาะ บือวา ,นายอามะ สนิ บัณฑิตอาสาฯตำบลบันังสาเรง...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 2

ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน
Views: 2

ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 11/7/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
Views: 1

ดำเนินรายการโดย คุณรอฮานา มือรีงิง ผู้ร่วมรายการ อับดุลบาซิ เจ๊ะมะ กอฎิซัลอีคณกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา...

Category: รายการสลาตันกีตอ
Views: 1

ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ผู้ร่วมรายการ เกษม รัศมีศาสน์ ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา,มารูฮิง ยูโซ๊ะ ครูอวุโส...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 1

ผู้ร่วมรายการ นางปรียา หนูน้อย เลขานุการ กลุ่มผ้าสีมายา,นางเนาวรัตน์ น้อยพงษ์ ประธานกลุ่มผ้าสีมายา,...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 1

ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน พอดีและพอเพียง ออกอากาศวันศุกร์...

Category: รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน
Views: 21

ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายวาหาบ จันอิ รองประธานศูนย์ Keadilan Center...

Category: รายการสถานีคลายทุกข์
Views: 14

A- A A+

Sample banner

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

เข้าใช้งานระบบ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศอ.บต. อย่างไร

มากที่สุด - 53.5%
มาก - 24.8%
ปานกลาง - 11.1%
น้อย - 3.9%
ไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง - 6.8%

จำนวนผู้โหวต: 1816