logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เผยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่สุไหงโก-ลก เมื่อเช้าวานนี้ ชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และทีมงานเยียวยา ลงเยี่ยมให้กำลังใจ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เรียกประชุมมอบเงินค่าเสียหายรวดเร็วทำให้ทุกฝ่ายพร้อมมีกำลังใจเร่งฟื้นบรรยากาศกลับคืนเดิม logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เผยผลประเมินโครงการครอบครัวคุณธรรม ระยะที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 68 เกินเป้าในเวลาเพียง 5 เดือน ระยะที่ ๒ เดินหน้าโดยสถานศึกษามอบครูสั่งนักเรียนเร่งรัดผู้ปกครอง เริ่ม ก.ค. นี้ คาดประกาศให้รางวัลโรงเรียนชุมชนคุณธรรมได้ใน ก.ย. 59 logo_spinning ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยได้จัดแจกพันธุ์ต้นอินทผาลัมแก่สมาชิกชมรมคนผ่านฮัจย์ ชุดแรกคัดจากโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปแสวงบุญ "ฮัจย์ ศอ.บต." จำนวน 1500 คนๆละ 2 ต้น กำหนดปลูกพร้อมกันใน 12 สิงหา 59 ทุกคนดีใจถือว่าเป็นต้นไม้มงคลปลูกในวันมงคล logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. มอบ"ของขวัญเพื่อรอมฎอนบริสุทธิ์"แก่นักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนจังหวัดนราธิวาส ให้โอวาทเน้นต้องกระจายข่าวประฌามคนก่อเหตุร้ายในช่วงเดือนรอมฎอน และบอกให้เห็นถึงกิจกรรมภาครัฐที่สนับสนุนการประกอบศาสนกิจที่สำคัญในช่วงการถือศีลอดนี้ logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานละศีลอดของ ก.วัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ ได้พบท่านอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และบรรดาผู้นำอิสลามในส่วนกลาง ทุกคนล้วนเห็นเป็นบาปใหญ่สำหรับกลุ่มบุคคลที่ยังก่อเหตุร้ายในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ วอนพี่น้องในพื้นที่ช่วยกันให้สติ logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เผยรายการวิทยุพบประชาชนเริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 57 ติดต่อกันไม่เคยขาดได้ 500 ครั้ง วันนี้ขอบคุณที่ทุกฝ่ายติดตามให้กำลังใจ ถือเป็นช่องทางสำคัญสร้างความเข้าใจร่วมสร้างสันติสุข
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง

 

รายการเดินหน้าประเทศไทย |

ศอ.บต. กับ รอมฎอนสันติสุข ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

 

 

"รายการรอมฎอนกะรีม" |

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437

 

ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ผู้ร่วมรายการ ศราวุธ อรรถานุรักษ์ รองศึกษาธิการ ภาค 8 และสัสุรี โอรามหลง...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 1

ดำเนินรายการโดย นายสุขเกษม จารงค์ ผู้ร่วมรายการ นายรอมหลี มานะ ผู้ร่วมรายการ, น.ส.รอดีย๊ะ สาแลมะ ผู้ร่วมรายการ, ด.ช....

Category: รายการกือดากอปีดาโต๊ะนุฮ์
Views: 8

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-10.30 น. 16/6/59 ตอนเทศกาลของดีชายแดนใต้ จังหวัดชลบุรี สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 8

ดำเนินรายการการโดย คุณยามีล๊ะ อาแด ผู้ร่วมรายการ นายอาแซ มะสาและ อีหม่านมัสยิดกอตอตือระ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 5

ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 20/6/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
Views: 10

ดำเนินรายการโดย นายสัมพันธ์ มูซอดี นางรอฮานา มือริงงิง ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 20/06/2559 เวลา 10.30 – 11.00 น....

Category: รายการ BERITA SBPAC
Views: 58

ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น. 21/6/59 ดำเนินรายการโดย รอฮานา มือริงิง ตอน เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer)...

Category: รายการสลาตันกีตอ
Views: 7

ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ผู้ร่วมรายการ นูรีฮัน กาเจ,ด.ญ.บิสมี สือแม...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 7

ดำเนินรายการการโดย คุณยามีล๊ะ อาแด ผู้ร่วมรายการ คุณมะยิ นะแด ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ลูโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 9

A- A A+

Sample banner

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศอ.บต. อย่างไร

มากที่สุด - 53.5%
มาก - 24.8%
ปานกลาง - 11.1%
น้อย - 3.9%
ไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง - 6.8%

จำนวนผู้โหวต: 1816