Select Page

เยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ กว่า 300 คน เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิ์ภาพ ด้านเยาวชน เผย เป็นโอกาสดี ที่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลายหลาย

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ภาพ ด้วยเครื่องบิน C-130 ที่มุ่งหน้าลงสู่กองบิน 56 จังหวัดสงขลา และสนามบินนราธิวาส โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิชาการและกิจการพิเศษ...

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมพิธีปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 ส่งเยาวชนกว่า 300 คน กลับภูมิลำเนา

วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ จังหวัดปทุมธานี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์...

เยาวชน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 ร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หวัง​ ให้เยาวชนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำปรับใช้ในพื้นที่ สร้างความสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (27 ตุลาคม 2562) ที่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าเยี่ยมเยาวชนที่อาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ในโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น36

วันนี้ (22 ตุลาคม 2562)  นายประเวศ หมีดเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางอลิสรา  มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

ศอ.บต. สนับสนุนโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในพิธีเปิดโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่36

    วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) ที่ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 โดยมี นายอารีย์ วงศ์อารยะ...