Select Page

การดำเนินการเยียวยา

เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม

เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม

 143 total views

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยา

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยา

 280 total views

ผอ.กสม. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีรดน้ำวางหรีดเคารพศพ นายประเทือง พรมทอง อายุ 42 ปี และนายนิวัตน์ สังข์ทอง อายุ 55 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณรอยต่อบ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และบ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ผอ.กสม. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีรดน้ำวางหรีดเคารพศพ นายประเทือง พรมทอง อายุ 42 ปี และนายนิวัตน์ สังข์ทอง อายุ 55 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณรอยต่อบ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และบ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 130 total views

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเด่น หลีเหล็ม อายุ 62 ปี เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 7 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเด่น หลีเหล็ม อายุ 62 ปี เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 7 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 131 total views

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยนเยียนให้กำลังใจ พระสุชาติ  อินทันแก้ว ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ ณ วัดปุราณประดิษฐ์ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยนเยียนให้กำลังใจ พระสุชาติ อินทันแก้ว ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ ณ วัดปุราณประดิษฐ์ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 102 total views

อำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านคลองมานิง ม.2 บ.คลองมานิง ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

อำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านคลองมานิง ม.2 บ.คลองมานิง ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

 177 total views

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหยื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ย้ำรัฐบาลจะดูแลอย่างดีที่สุด ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง ก้าวผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปให้ได้

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหยื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ย้ำรัฐบาลจะดูแลอย่างดีที่สุด ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง ก้าวผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปให้ได้

 184 total views

เลขาฯ ศอ.บต. พบปะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาในพื้นที่ จชต. พร้อม ขอบคุณที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เน้นย้ำ ต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯให้ดีที่สุด

เลขาฯ ศอ.บต. พบปะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาในพื้นที่ จชต. พร้อม ขอบคุณที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เน้นย้ำ ต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯให้ดีที่สุด

 201 total views

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณบ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนาม เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณบ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนาม เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

 165 total views

 9,614 total views,  4 views today