Select Page

การดำเนินการเยียวยา

เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม

เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม

 230 total views

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยา

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยา

 377 total views

ผอ.กสม. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีรดน้ำวางหรีดเคารพศพ นายประเทือง พรมทอง อายุ 42 ปี และนายนิวัตน์ สังข์ทอง อายุ 55 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณรอยต่อบ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และบ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ผอ.กสม. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีรดน้ำวางหรีดเคารพศพ นายประเทือง พรมทอง อายุ 42 ปี และนายนิวัตน์ สังข์ทอง อายุ 55 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณรอยต่อบ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และบ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 230 total views

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเด่น หลีเหล็ม อายุ 62 ปี เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 7 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเด่น หลีเหล็ม อายุ 62 ปี เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 7 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 211 total views

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยนเยียนให้กำลังใจ พระสุชาติ  อินทันแก้ว ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ ณ วัดปุราณประดิษฐ์ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยนเยียนให้กำลังใจ พระสุชาติ อินทันแก้ว ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ ณ วัดปุราณประดิษฐ์ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 245 total views

อำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านคลองมานิง ม.2 บ.คลองมานิง ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

อำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านคลองมานิง ม.2 บ.คลองมานิง ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

 404 total views,  1 views today

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหยื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ย้ำรัฐบาลจะดูแลอย่างดีที่สุด ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง ก้าวผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปให้ได้

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหยื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ย้ำรัฐบาลจะดูแลอย่างดีที่สุด ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง ก้าวผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปให้ได้

 259 total views

เลขาฯ ศอ.บต. พบปะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาในพื้นที่ จชต. พร้อม ขอบคุณที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เน้นย้ำ ต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯให้ดีที่สุด

เลขาฯ ศอ.บต. พบปะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาในพื้นที่ จชต. พร้อม ขอบคุณที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เน้นย้ำ ต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯให้ดีที่สุด

 335 total views

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณบ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนาม เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เหตุเกิดบริเวณบ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนาม เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

 243 total views

 12,325 total views,  3 views today