s
Select Page

การดำเนินการเยียวยา

อำเภอจะแนะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและซุ่มยิงราษฎร ในพื้นที่บ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 9 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

อำเภอจะแนะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและซุ่มยิงราษฎร ในพื้นที่บ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 9 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ น.ส.ฟุรดา มะลี และ ด.ช.มูฮัมหมัดกาดาฟี มะกาเซะ ทายาทของ อส.ฮัมดี มะกาเซะ ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ น.ส.ฟุรดา มะลี และ ด.ช.มูฮัมหมัดกาดาฟี มะกาเซะ ทายาทของ อส.ฮัมดี มะกาเซะ ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา

อำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ครั้งที่ 3/2566

อำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ครั้งที่ 3/2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ จ.ส.อ.มะนายี  สาเมาะ และ อส.สูดิง มะกาเซะ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ จ.ส.อ.มะนายี สาเมาะ และ อส.สูดิง มะกาเซะ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ผ่านมา

อำเภอ​หนองจิก​ ประชุม​คณะกรรมการ​ประเมิน​ความเสียหาย​ด้านทรัพย์สิน​ ซึ่งได้รับผลกระทบ​จากเหตุการณ์​ความไม่สงบอำเภอ​หนองจิก​ จังหวัด​ปัตตานี​ จากกรณีคนร้าย​ลอบวางระเบิด​ปั๊มน้ำมันบางจาก​ ตำบลบ่อทอง​ เมื่อวันที่​ ๑๗​ สิงหาคม​ ๒๕​๖​๕​

อำเภอ​หนองจิก​ ประชุม​คณะกรรมการ​ประเมิน​ความเสียหาย​ด้านทรัพย์สิน​ ซึ่งได้รับผลกระทบ​จากเหตุการณ์​ความไม่สงบอำเภอ​หนองจิก​ จังหวัด​ปัตตานี​ จากกรณีคนร้าย​ลอบวางระเบิด​ปั๊มน้ำมันบางจาก​ ตำบลบ่อทอง​ เมื่อวันที่​ ๑๗​ สิงหาคม​ ๒๕​๖​๕​

จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบระเบิดคาร์บอมแฟลตตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 42 ราย

จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบระเบิดคาร์บอมแฟลตตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 42 ราย

จังหวัดนราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อมอบนโยบายของผู้บริหาร แผนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

จังหวัดนราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อมอบนโยบายของผู้บริหาร แผนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน