Select Page

การดำเนินงานเยียวยา

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 45 ร้อย.ทพ.4511

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีทรัพย์สินเสียหายให้กับนายอับดุลมานัพ อับดุลรอแม เป็นเงินจำนวน 44,901 บาท จากเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 62

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอเจาะไอร้อง.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านส่งเสริมอาชีพ (เลี้ยงปลาดุก) ได้รับการอนุมัติโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ราย

ศนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอเมืองยะลา มอบเช็คเงินสดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา – กรณีบาดเจ็บ เหตุคนร้ายลอบวางระเบิด (คาร์บอม) หน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการข่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส

เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอแว้ง ลงพื้นที่ร่วมกับประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ จากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1 ราย

เยียวยาอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 3 ราย

่เยียวยาจังหวัดนราธิวาสและอำเภอศรีสาคร ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสาคร บริเวณบนถนนสายศรีสาคร -รือเสาะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 ราย