Select Page

ข่าว

ศอ.บต. ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร พร้อมเร่งหาแนวทางให้ราษฎรมีสิทธิ์ทำกินโดยชอบธรรม

   วันนี้ (11 มกราคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมงาน “ครบรอบ 70 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทย:อนาคตของเด็กทุกคน” จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

  วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ   ได้เข้าร่วม "งานครบรอบ 70 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทย:อนาคตของเด็กทุกคน" ณ วิเทศสโมสร...

ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอดีตข้าราชการครู เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ ฯ ในพื้นที่สะบ้าย้อย สงขลา

  วันนี้ (10 มกราคม 2562) ที่ วัดสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอมตะ สุโมทานทวี อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการครู...

ผู้บริหาร ศอ.บต. ย้ำ การหาที่ยืนแก่เยาวชน เป็นหนทาง ‘สกัด’ คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ

  หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ (10 มกราคม 2562) มีผู้แทนสื่อจากสำนักข่าวสปริงนิวส์ ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ชมรมคนไทยเชื้อสายจีน...

คณะทำงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. หวังหารือการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น

    วันนี้ (10 ม.ค.2562) ที่ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม...

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะคณะอาจารย์จากโรงเรียนตชด. พร้อมร่วมหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย หวังเพิ่มประสิทธิภาพให้เยาชนในพื้นที่

    วันนี้ (10 มกราคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของ ศอ.บต. มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับจังหวัดยะลา

    วันนี้ (10 มกราคม 2562) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของ ศอ.บต.มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับจังหวัดยะลา ณ...

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต.ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จชต. เดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. พร้อมด้วย นายสำอาง...

ศอ.บต. ประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ด้านรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ชี้นักประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนความต้องการของประชาชนมายังรัฐได้

    จากการที่ ศอ.บต. ได้ปรับโครงสร้างบทบาทและภารกิจใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือ อำนวยการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ...

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ 9 นาย ที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดวานนี้

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เข้าเยี่ยม ส.ต.ศราวุธ อะมะมูล อายุ 28 ปี เจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22...

คณะผู้บริหาร ศอ.บต. เข้าคาราวะแม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 นำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ...

ครบรอบ 12 ปี กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 84 พรรษาองค์ราชันย์ (ค่ายสิรินธร) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา...

หน่วยงานภาครัฐ และภาค ปชช. 3 จ. พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกับ ศอ.บต. ในทุกมิติ ขณะที่ ศอ.บต. วางแนวทางยกระดับเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง แก่เกษตรฐานราก

  หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วันที่ 8 มกราคม 2562...

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคง มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (8 มกราคม 2562) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ จชต.ด้านรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ชี้ การขับเคลื่อน จชต. ทุกส่วนต้องทำงานร่วมกัน แจง เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ดีขึ้น

ด้วยการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการประสานเพื่อการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางประสานการทำงานกับทุกภาคส่วน...

ชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ย้ำให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง กลับมาพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุข

 วันนี้ (8 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561...

ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

วันนี้ (7 มกราคม 2562) ที่ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ พล.ต.ต.กฤษฎา  แก้วจันดี  ผู้บังคับการภูธรจังหวัดยะลา  นายพงษ์ศักดิ์...

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ชายแดนใต้ มอบของขวัญปีใหม่ และให้ขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในพื้นที่ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ

   วันนี้ (7 มกราคม 2561) ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญ...

รุดเยี่ยมชาวประมงชายฝั่งบ้านตันหยงเปาว์หลังโดนพายุโซนร้อนปาบึก รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต่อยอดให้เป็นประมงชายฝั่งต้นแบบพร้อมผลักดันป่าชายเลนให้เป็นป่าชุมชน

   วันนี้ (6 มกราคม 2562) ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศอ.บต....

ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ บิดาอดีตเลขาธิการ ศอ.บต. เสียชีวิตจากโรคชราด้วยวัย 101 ปี

   วันนี้ (5 มกราคม 2562)  พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายต้วง สิรันทวิเนติ บิดาของนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ อดีตเลขาธิการ...