Select Page

ข่าว

ศอ.บต. จัดกิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน/บุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน จำนวน 80 หมู่บ้าน

      วันนี้ (11 มีนาคม 2562) ที่ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายอารมณ์  นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

กิจกรรมอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ประจำปี 2562 ของ ศอ.บต. ล่าสุดรุ่นที่ 5 โดยข้าราชการที่เข้าอบรมทุกคน จะต้องรู้ถึงความอดทน เสียสละตนเองต่อการบริการประชาชน

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในพิธีเปิดในครั้งนี้ว่า วันนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเปราะบาง และมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะต้องช่วยเหลือกัน บางทีสถานการณ์ผ่านไปแล้ว 3 วัน...

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 2019 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

      กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์

      วันนี้ (9 มีนาคม 2562) ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

ศอ.บต. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมขยายผลสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย การพูดคุยสันติสุขสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

      วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมขยายผลสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่...

ศอ.บต. จัดการประชุมบุคลากรของ ศอ.บต. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาในพื้นที่ จชต. เตรียมเปิดพื้นที่สื่อสารความก้าวหน้าต่อสาธารณชนต่อไป

      วันที่ 8 มีนาคม 62 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์โฮเตล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ...

บิ๊ก ศอ.บต. เชื่อมั่น สิ้นปี 63 จชต.จะดีขึ้นตามลำดับ ภายใต้การนำของทีมบริหารชายแดนใต้ ในพิธีปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาฯ ศอ.บต.

      วันนี้ (8 มีนาคม 2562) เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เดินทางพบปะผู้บริหารราชการในหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมอบรม...

ศอ.บต. นำหญิงแกร่งชายแดนใต้รับรางวัล ในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

      วันนี้ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 -16:00 น. 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ในงานวันสตรีสากล...

ศอ.บต. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนใน จชต. ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันนี้ (8 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศิริพงศ์  หมัดศิริ  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข ...

สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ( กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 109

      วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต (กรมประชาสัมพันธ์) พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ...

ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อให้เกิดเอกภาพ

      วันที่ 7 มีนาคม 62 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์โฮเตล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เสริมการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จัดโดย...

คณะทำงานสถานีโทรทัศน์ไวท์แชลแนล เข้าเยี่ยมพร้อมรับโอวาสจากผู้บริหาร ศอ.บต. ในโอกาสปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรชุดใหม่ หวังเป็นแนวทางในการทำงานด้านสื่อมวลชนมุสลิมในประเทศไทย

      วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสถานีโทรทัศน์ไวท์แชลแนล ที่นำโดย นายสุเมศว์ โมมินทร์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไวท์แชลแนล และคณะ...

ศอ.บต. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จชต. ร่วมประชุม หวังบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาในทุกมิติแบบไร้รอยต่อ

      สืบเนื่อง ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 มาตรา 9 (3)  กำหนดให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแนะและบูรณาการแผนงานและโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นๆของรัฐที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. จัดหลักสูตรพัฒนานักบริหาร จชต. แม่ทัพภาค 4 ย้ำ ทีมนักบริหาร เป็นหัวใจสำคัญขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่

      วันนี้ (6 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทีมนักบริหาร จชต.” โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์...

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ปิดการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

      วันนี้ (6 มีนาคม 2562) เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ...

ศอ.บต. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตราฐานที่ดีในอนาคต

      วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุม 3 กอ.รมน ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยมีนายมูฮำหมัดซับลี...

ศอ.บต. ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ จชต. หารือพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี เพื่อเข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันนี้ (5 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ถนน  สิโรรส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับผู้แทนจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา...

ศอ.บต. ร่วมกับ World Bank และกอ.รมน ภาค 4 ดำเนินโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน หวังสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข็มแข็ง

      วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศอ.บต.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการเตรียมโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนในพื้นที่เปราะบางชายแดนใต้ของประเทศไทย...

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมพบปะนักศึกษาไทยในต่างแดน ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เมืองอังการา สาธารณรัฐตรุกี

      เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมแบร่า อังการา สาธารณรัฐตุรกี นางสาวประภาพร จันทรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  (ศอ.บต.) เข้าร่วมการหารือโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อสนับสุนนการแก้ไขปัญหา...

สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 29

      วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประสานงานชายแดนไทย- มาเลเซียศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต (กรมประชาสัมพันธ์) พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ...