Select Page

ข่าว

ศอ.บต. จับมือ สสส.และกระทรวงมหาดไทย หนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต. เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำหลัก 3 ดี เป็นต้นแบบเรียนรู้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ พุ่งเป้าพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

ศอ.บต. จับมือ สสส.และกระทรวงมหาดไทย หนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต. เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำหลัก 3 ดี เป็นต้นแบบเรียนรู้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ พุ่งเป้าพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

 62 total views,  1 views today

นายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย จับมือสานต่อเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง และการท่องเที่ยว คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้เต็มระบบ ช่วงปี 2568

นายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย จับมือสานต่อเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง และการท่องเที่ยว คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้เต็มระบบ ช่วงปี 2568

 67 total views

นายกรัฐมนตรีไทย – มาเลเซีย ร่วมผลักดันการค้า เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย

นายกรัฐมนตรีไทย – มาเลเซีย ร่วมผลักดันการค้า เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย

 63 total views,  1 views today

รมต.ยุติธรรม ลงใต้ จ.ยะลา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินร่วมกับ ปชช.ในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ ปชช. ทุกศาสนิก เพื่อหลอมรวมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้

รมต.ยุติธรรม ลงใต้ จ.ยะลา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินร่วมกับ ปชช.ในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ ปชช. ทุกศาสนิก เพื่อหลอมรวมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้

 84 total views

กพต. เห็นชอบกรอบแนวทางยกระดับเมืองคู่แฝด Twin cities ชายแดนไทย-มาเลเซีย จ่อ เปิดชายแดนรับทรัพย์ ค้าขาย-ลงทุน ท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพ พร้อมดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คู่ขนาน ไทย-มาเลฯ

กพต. เห็นชอบกรอบแนวทางยกระดับเมืองคู่แฝด Twin cities ชายแดนไทย-มาเลเซีย จ่อ เปิดชายแดนรับทรัพย์ ค้าขาย-ลงทุน ท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพ พร้อมดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คู่ขนาน ไทย-มาเลฯ

 143 total views,  2 views today

 42,573 total views,  20 views today