Select Page

ข่าว

ผู้บริหาร ศอ.บต. พบปะนักจัดรายการวิทยุ จชต. กว่า 70 คน หลังเข้ารับการสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สู่การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

    จากการขับเคลื่อนบทบาทใหม่ของ ศอ.บต. เพื่อสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปีของประเทศ ในชื่อ “การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้” ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ให้มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติ...

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (ทุน ซีพี ออลล์) ประจำปี 2562

    วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)                พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต....

ธนาคารโลก หรือ World Bank ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของ ศอ.บต.

    วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่ห้องศูนย์บัญชาการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์     ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  เจ้าหน้าที่จากธนาคารโลก หรือ World Bank นำโดย Mr. Ingo weiderhofer...

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. เผยทุกคนใน ศอ.บต. คือคนสำคัญ ล้วนมีหน้าที่ต่อการพัฒนาชายแดนใต้ เราจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ยุติเรื่องราวความบอบช้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

    วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต....

ศอ.บต. จัดอบรมพนักงานข้าราชการใหม่ 15 คน ชูศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

    วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในเปิดการอบรมพนักงานราชการบรรจุใหม่ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า...

รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำข้าราชการและพนักงาน ศอ.บต. ร่วมกิจกกรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดยะลา

    วันนี้ 9 ธันวาคม 2561 นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รองแม่ทัพภาคที่ 4       รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ช่วยเลขาธิการ...

ผู้บริหาร ศอ.บต. เยือนจอร์แดนอย่างเป็นทางการ เริ่มภารกิจแรกพบปะนักศึกษาไทย ก่อนเดินทางพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะจากประเทศไทย โดยมี พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านการข่าวกรอง) เป็นหัวหน้าพบปะพูดคุยกับนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาอยู่ในจอร์แดน ณ โรงแรม...

ศอ.บต. และภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริต จัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trail ไม่เอาโกง รณรงค์ให้ชาวยะลาต่อต้านคอร์รัปชัน

    วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา จัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trail ไม่เอาโกง เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน...

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมพบปะผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัยอัล-อัชฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พร้อมเชิญเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ก่อนเดินทางพบปะนักศึกษาไทยและเยี่ยมโรงเรียน กศน. ณ กรุงไคโร

    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะจากประเทศไทย โดยมี พลเอก ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์ ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านการข่าวกรอง) เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าพบเพื่อหารือกับอธิการบดี Professor Dr. Mohamed...

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561

    วันนี้ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยนางสาวนฤมล นุตยะสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ...

ผู้บริหาร ศอ.บต. เดินทางเยือนอียิปต์ และจอร์แดน ร่วมรับฟังปัญหาของนักศึกษาไทย ขณะที่ ศอ.บต ชี้ มีการเตรียมการแก้ปัญหาด้านอาชีพให้กับนักศึกษาในต่างแดนบ้างแล้ว

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้แทนพิเศษรัฐบาล คณะผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทน ศอ.บต. เดินทางเข้าร่วมพบปะนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐอียิปต์...

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ชมหลักสูตรการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศาสนา

    ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.จตุพร กลัมพสุต รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอิสระ  ละอองสกุล ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair 2018 (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่

    วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) ที่ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาการรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Betong Halal International Fair 2018 (BHIF 2018)”...

ศอ.บต. สนับสนุนการปฏิบัติงานกองกำลังประจำถิ่นและแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อเสริมสร้างแนวทางสันติวิธี

    วันที่ (29 พฤศจิกายน 2561) นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของ ศอ.บต. ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกองกำลังประจำถิ่นและแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ”...

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันฟื้นฟูชุมชนวัดจินดาพลาราม อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นชุมชน ไทยพุทธเข้มแข็ง

    วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาวัดจินดาพลาราม อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา...

ผู้แทน ศอ.บต. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมบทบาทและสร้างเครือข่าย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เตรียมต่อยอดโครงการที่ ศอ.บต.สามารถเชื่อมโยงได้ ในพื้นที่ จชต

    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. รองเลขาธิการ ศอ.บต.(พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบหมายให้ นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ...

ศอ.บต. มอบทุนให้ภาคประชาสังคม รวม 100 กลุ่ม แนะนำทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพให้เข้มแข็ง

จากที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับพี่น้องเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม /องค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดเวทีสร้างความเข้าใจในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงแนวนโยบายของภาครัฐ...

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ ศอ.บต. พร้อมผลักดันสินค้าในพื้นที่ จชต. ออกสู่ตลาดอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาโครงการ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในวันนี้ ( 28 พ.ย. 61) ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันโรคหัดให้ครอบคลุมทั้งยะลา ชูโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร โรงเรียนต้นแบบ ฉีดวัคซีนโรคหัด 100 เปอร์เซ็นต์

จากข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้ ศอ.บต.  เป็นศูนย์กลางของทุกภาคส่วน         ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการการทำงานในทุกมิติ  ด้วยการขับเคลื่อน การพัฒนาไร้รอยต่อ  ...