Select Page

ข่าว

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดประชุมองค์กรคณะทำงานเพื่อสร้างสื่อ“คู่มือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน” หวัง เป็นแนวทางหนึ่งสร้างการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน

      วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ศอ.บต.) ร่วมประชุมกับองค์กรคณะทำงานเพื่อสร้างสื่อ “คู่มือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ตามโครงการ...

ศอ.บต. จับมือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ ส่งเสริมผลผลิตเกษตรกร ในพื้นที่ จชต. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างเป็นระบบ

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงครูสุดใจพร้อม...

ศอ.บต. ร่วมประชุมคณะกรรมการจากผู้แทน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงการกลั่นกรองผลงานของผู้ขอลดระยะเวลา สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

      วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต....

ศอ.บต. แจงแนวทางการทำงานของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยารักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ในปี 63 หลังดำเนินการสำเร็จ 956 ราย

      วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศอ.บต.  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)...

ผู้อำนวยการ ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปลายปี 63นี้

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ด้าน ศอ.บต. พร้อมเชื่อมโยงการบูรณาการ หวังแก้ปัญหาให้ตรงจุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพื้นที่

      วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี วรพล วรพันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า...

ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 พร้อมส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมทางสังคมด้วยความเสมอภาค

      วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา...

ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาโรคหัด พร้อมตั้งเป้า 3 จว. 4 อ. เป็นพื้นที่ปลอดหัดในปี 63 ชง รัฐบาลดันนโยบายฉีดวัคซีนบุตรก่อนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

      วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา 7 คณะ ประกอบด้วย...

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ชี้ ข้าราชการเป็นกลไกขับเคลื่อนชายแดนใต้ ย้ำ ประเทศไทยไม่เคยกดทับชาติพันธุ์ พร้อมส่งเสริมพี่น้องปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนา

      วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จัดอบรมหลักสูตรข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

บรรลุตามเป้าหมาย กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าอบรมต่างภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

      วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะ...

อำเภอสายบุรี จัดงาน 199 ปี สืบสานตำนานกระถางธูป เกี๊ยวปักดิน สืบสานวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาวอำเภอสายบุรี

      เมื่อวันที่ (19 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 18.00 น. ที่ ศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง (เล่าเอี๊ยะก๋ง) ตลาด สายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “199 ปี สืบสานตำนานกระถางธูป เกี๊ยวปักดิน”...

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่าน กิจกรรมอบรมนักพูดเยาชน จชต. สู่ความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์

      วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

บัณฑิตอาสาฯ 2,249 คน ในพื้นที่ 5 จชต. พร้อมสานการทำงานตามนโยบาย “ การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ ” บนจุดยืนพัฒนาบ้านเกิด

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงบัณฑิตอาสาพัฒนามาตูภูมิทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาชายแดนใต้ ปีพุทธศักราช 2562...

ศอ.บต. ผลักดันกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริฯ ด้านการจักสานเร่งให้สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมฝึกฝนเพื่อถ่ายทอดแก่เยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

      วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ...

บริษัท GISB มาเลเซีย เข้าพบรองเลขาธิการ ศอ.บต. หารือการส่งเสริมด้านอาชีพให้เยาวชน จชต.

      วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องรับรองรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางตัสนีม เจ๊ะตู ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามวิทยา จังหวัดนราธิวาส...

ศอ.บต.สานฝันเยาวชนด้านดนตรี จัดเสริมทักษะให้ครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องสกายเลาจน์ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. ผลักดันบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 2,249 คน จาก 5 จชต. เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความสันติสุขร่วมกัน

      วันนี้ ( 18 ก.พ. 62 ) เวลา 09.30 น. ที่  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัย ราชฎัชยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. สานต่อนักพูดปีที่ 3 ดึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

      วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมนักพูดเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้...

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธานปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 เผยเราทุกคนจงภูมิใจต่ออาชีพที่เราเลือก และสร้างสรรค์อาชีพแบบใหม่ๆอย่างภาคภูมิ

      วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้ากิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับทัศนคติ...

เปิดกิจกรรม LOOK SOUTH PEACE โดย สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ด้าน ผู้บริหาร ศอ.บต. ชี้ ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ที่ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์...