Select Page

ข่าว

เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย หารือกับผู้แทน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคส่วนสถาบันการศึกษา ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางวิชาการ และสานสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย

       วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการหารือเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และสานสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย  โดยมี นายมงคล สินสมบูรณ์...

ศอ.บต. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการควบคุมโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ จชต.

       วันนี้ (19 เมษายน 2562) ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต....

ศอ.บต. เดินหน้าจัดกิจกรรม “การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร” ในพื้นที่ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ ประจำปี 62

       วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดจุฬามณี หมู่ที่ 6 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์ สัญจร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย...

ศอ.บต. จัดค่ายกีฬาฤดูร้อน ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นักกีฬาฟุตบอล มืออาชีพระดับประเทศ

       วันนี้ (19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.) ที่ สนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ...

ศอ.บต.ร่วมผลักดันฟื้นฟูการเดินรถไฟเส้นทางจากสุไหงโกลกสู่มาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างสองประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตชายแดน

       วันนี้ (18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.) ที่ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมฟื้นฟูการเดินรถไฟเส้นทางจากสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ถึงสถานีตุมปัต รัฐกลันตัน...

ศอ.บต. จัดประชุมพิจารณาร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อลดกระบวนการ ขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผกระทบฯ

         วันนี้ (18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บค....

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัว เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่ครอบครัวผู้ได้ผลกระทบฯ

       วันนี้ (18 เมษายน 2562) ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัว” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2562 ...

ศอ.บต. จัดประชุมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จชต.

       วันนี้ (18 เมษายน 2562 ) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต....

ศอ.บต. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่เยาวชน หวังสร้างฐานรากทางการศึกษา ต่อยอด ให้ทุกคนมีจุดยืนในอนาคต

       วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา” (ภาษาอาหรับ และภาษาอินโดนีเซีย) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดย...

บุตรหลานผู้สูงอายุพื้นที่บันนังสตาร่วมแสดงความรักความกตัญญูในกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ พหุวัฒนธรรม

       วันนี้ (17 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.) ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 หมู่ที่ 1  ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ   รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน ...

ประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 2562 เพื่อร่วมแก้ปัญหา พัฒนา จชต. สร้างสังคมที่สงบสุขและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

       วันนี้ (17 เมษายน 2562) ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 2562 โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส...

ศอ.บต. จัดอบรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่ จ. ยะลา รุ่นที่ 3 ประจำปี ฮ.ศ.1440 เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างสมบูรณ์

       วันนี้ (17 เมษายน 2562) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ประจําปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18...

ผู้บริหาร ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังใจน้อง ๆ เยาวชนในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จชต. จากการเป็นจิตอาสาฯ บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟรี

       วันนี้ (15 เมษายน 2562) นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพะราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่น้อง ๆ เยาวชน กว่า 100 คน ที่ร่วมเป็นจิตอาสาฯ ในการให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี...

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมแสดงความยินดีกับฯพณฯ หม่า เฟิ่ง ชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

       วันที่ 12 เมษายน 2562  เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ...

ศอ.บต.สานต่อนโยบายทัพภาค 4 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมพร้อมกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ผ่านการบำบัด

       วันนี้ (12 เมษายน 2562) ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ...

ผู้บริหาร ศอ.บต. เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ปิดล้อมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัด สงขลา

       วันนี้ (12 เมษายน 2562) ที่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต....

ศอ.บต. ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จชต. นำนักเรียนออกให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประชาชน

       วันนี้ (12 เมษายน 2562) ที่ บริเวณหน้า 3 แยกโต๊ะปาแก๊ะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประชาชนชาวจังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางนำรถจักรยานยนต์ เพื่อมาตรวจเช็ค ซ่อม หลังจากที่ทางกองประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ...

ศอ.บต. จับมือองค์การยูนิเซฟพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กใน จชต. เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       วันนี้ (11 เมษายน  2562) ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุจินต์ ขันธะสุวรรณ...

เยาวชนชายแดนใต้สะท้อนความต้องการให้มีการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา” อย่างต่อเนื่อง ด้านผู้บริหาร ศอ.บต. ชี้ อนาคตชายแดนใต้จะมีบุคคลากรด้านภาษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

       วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา” (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย...

ผู้บริหาร ศอ.บต. ประชุมเร่งรัดผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา โดยทุกกิจกรรมของ ศอ.บต. จัดขึ้น ล้วนเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้อำนวยการและผู้บริหาร...