Select Page

ข่าว

ศอ.บต.จัดประชุมลงนามบันทึกข้อมตกลง (MOU) ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (นำร่อง) ประจำปี 2562

 ​ ​  ​ วันที่ (17 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อมตกลง (MOU) ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง...

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการแข่งขัน ออฟโรด ชิงแชมป์ภาคใต้ สนาม 3 และ ออฟโรด ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักแข่ง จากมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซียร่วมงานคึกคัก

 ​ ​  ​ วันนี้ ( 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.) ที่ บริเวณ สนามพรุบาโกย สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ออฟโรด ชิงแชมป์ภาคใต้ สนาม 3 และ ออฟโรด...

‘เร่งเดินหน้าสร้างเมืองการค้าชายแดนสุไหงโกลกเต็มรูปแบบ’ บิ๊ก ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมนำเรียนครม. สร้างรางรถไฟทางคู่ เคลียร์ปัญหาด่านบูเก๊ะตา เพื่อยกระดับจ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน

 ​ ​  ​ วันนี้ (16 สิงหาคม2562) เวลา 10.00 น. ที่สถานีรถไฟอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่หารือนายสถานีรถไฟและนายอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส...

ศอ.บต. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ จชต. ร่วมอบรมหลักสูตรคิดนวัตกรรมการทำงาน เพื่อเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาพื้นที่

 ​ ​  ​ วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส​ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร...

ศอ.บต. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 30 (ฝ่ายไทย) พร้อมหนุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสองประเทศ

 ​ ​  ​ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 30 (ฝ่ายไทย) ณ โรงแรม Grand Ion Delemen เกนติ้ง ไอแลนด์ รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย โดยฝ่ายไทยนำโดย นายเกษม ทวีปัญญสกุล...

ศอ.บต. ชูมิติพัฒนาสังคม ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับสถานฑูตไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ หนุนความร่วมมือเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน

 ​ ​  ​ วันที่ 15 ส.ค. 62 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. โดยกลุ่มงานคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณและด้านพัสดุ ประจำปี 2562”

 ​ ​  ​ วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 14.30 น. ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง...

ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ พลตรี ฉกาจ ประสงค์ (รออ.904/905) และคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสลงพื้น จชต.

 ​ ​  ​ วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการจัดกิจกรรมการยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลีในพื้นที่ จชต. เพื่อยกย่อง พระเถระผู้ปฏิบัติชอบให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณะ และเป็นต้นแบบที่ดีของพระสงฆ์

 ​ ​  ​ ​วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต.จัดกิจกรรมประชุมการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล เปิดมิติการพัฒนาแบบไร้รอยต่อบนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

 ​ ​  ​ ​ วัันที่ (15 สิงหาคม 2562) ที่ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561

        วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมส้มแขก วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา...

ศอ.บต.ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานในพื้นที่ จชต. หารือการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมนิทรรศการ แข่งขันทักษะอาชีพ เพื่อสานสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดนิทรรศการ แข่งขันทักษะอาชีพ...

ศอ.บต. ร่วมหารือกับผู้แทนจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมขยายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ที่มาใช้บริการจำนวนมาก

        วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นายจาตุรนต์ ไชยะคำ...

ศอ.บต. เร่งเดินหน้าถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จชต. (พนม.) หวังนำประสบการณ์ อุปสรรค ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        วันที่ (14 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  นายสำอาง  ศิริรัตน์  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “...

ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานโครงการตามแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. เดินหน้าขับเคลื่อนให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุด คือประชาชน

        วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรการขับเคลื่อนและคณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด...

ฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ทุ่งมีนา นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นำคุณค่าสู่ปลายด้ามขวาน

        เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (13 สิงหาคม 2562)  ณ​ ทุ่งมีนา​ นครมักกะ​ ประเทศซาอุดีอาระเบีย​ บรรยากาศการทำกิจกรรม​ Big Cleaning​ Day​ ของคณะฮุจยาตหรือผู้แสวงบุญภายใต้​โครงการ​ส่งเสริม​เสริม​คนดี​มี​คุณธรรม​ใน​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ และผู้แสวงบุญ​ชาวไทย​...

ศอ.บต.บูรณาการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จชต. เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ไปไขปัญหาที่หมู่บ้าน

        วันที่ (13 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต....

เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

        วันนี้ (12 สิงหาคม 2562 เวลา 7.15 น.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรม “12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ

        วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต.   ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

ศิษย์เก่าเทคนิคยะลา รวมตัวจัดงาน 62 ปี คืนสู่เหย้ารุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง ระดมทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้วิทยาลัย

        วันนี้(10 สิงหาคม 2562) ที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้า สถาปนาเทคนิคยะลา” ในโอกาสครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้...