Select Page

ข่าว

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 4 ก.พ.63 นี้

วันนี้ (21 มกราคม 2563) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรแก่ข้าราชการที่ผ่านหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศฯ เผย ข้าราชการที่ดียุคใหม่ ต้องทำงานเร็วเสมือนเทคโนโลยี แต่มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 15:00 น. ที่ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)...

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.นราธิวาส นำทีมบริหารประชุม ครม. สัญจร 20 – 21 ม.ค. นี้ ย้ำต้องการเห็นภาคใต้เป็นดินแดนแห่งการพัฒนาที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองโดยทุกส่วนจะต้องร่วมมือกัน

วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 09.45 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมายังจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาให้พี่น้อง ตลอดจนร่วมประชุม ครม. สัญจร...

เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมด่านศุลกากรบูเก๊ะตา หวังยกระดับการค้าชายแดนให้ดียิ่งขึ้น

วันนี้ (19 มกราคม 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมด่านศุลกากร บูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต....

ศอ.บต. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุม ครม. ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้

วันนี้ (17 มกราคม 2563 เวลา 9.45 น.) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ...

ศอ.บต. ร่วมกับกรมเจ้าท่าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (16 มกราคม 2562 เวลา 17.45 น.) ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะ...

ศอ.บต. นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ ดูงาน การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ควบคู่วิชาสามัญ เพื่อหนุนเสริมความรู้การพัฒนาชายแดนใต้

วันที่ (16 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุม 3 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ศอ.บต. นำข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ...

ผู้แทน ศอ.บต. ต้อนรับคณะจากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the children international) ร่วมหารือการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในพื้นที่ จชต.

วันที่ 15 มกราคม 256๓ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับผู้แทนจากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the children international) ที่นำโดย นาย Michael...

ศอ.บต. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุม ครม. ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้

วันนี้ (15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมหารือการพัฒนา จชต.กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชี้ระบบการศึกษาสามารถลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ พร้อมหนุนการพัฒนางานวิจัยให้สามารถต่อยอดความยั่งยืนในอนาคต

วันที่ 15 มกราคม 63 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเอกภาพ

วันนี้ (15 มกราคม 2563) ที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบูรณาการประสานงาน และเร่งรัดติดตาม การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

จังหวัดยะลาร่วมกับส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยและคมนาคม จัดพบปะยามเช้า “Yala city of Happiness”

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 07.30 น. ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ในชื่องาน “Yala city of Happiness”  โดยครั้งนี้มีนายนิมะ มะกาเจ...

ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชายแดนใต้

วันนี้ (14 มกราคม 2563) ที่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอยะหา กลุ่มยะหาร่มเย็น ประจำปี การศึกษา 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ...

ศอ.บต. รับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการยกระดับการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

วันนี้ (13 มกราคม 2563) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการหาแนวทาง เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไทย และรับฟังปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยมี...

เลขาธิการ ศอ.บต. บรรยายพิเศษในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้นำหน่วยตำรวจภูธรภาค 9 ประจำปี 2563 ชี้การแก้ไขปัญหา จชต. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่

วันที่ 13 มกราคม 63 ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ ศอ.บต....

ศอ.บต. จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จชต. ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้บริบทแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาพื้นที่ของรัฐบาล

วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน จชต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ...

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 12 มกราคม 63 ณ ห้องธารทอง ชั้น 3 โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอำเภอสุไหงโกลก...

ยะลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 63 มอบความสุขแก่น้องๆชายแดนใต้ ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

วันนี้ (11 มกราคม 2563) ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563 โดยมี...

ศอ.บต. ร่วมกับ วิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE จัดโครงการนวัตกรรมเรื่อง SHE for 3SBP การดัดจัดสรีระ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ จชต.

วันนี้ ( 10 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.) ที่ บริเวณตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมเรื่อง “SHE For 3SBP :...

ศอ.บต. ต้อนรับอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หารือการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

วันที่ 10 มกราคม  2563 ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับนายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย...