Select Page

ข่าว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโรงพยาบาลสนาม ผ่าน ศอ.บต. ส่งมอบให้ สสจ.สงขลา ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโรงพยาบาลสนาม ผ่าน ศอ.บต. ส่งมอบให้ สสจ.สงขลา ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจกรรมสุนัตหมู่  แก่เยาวชน จ.ยะลา ครั้งที่ 2 หลังได้รับความสนใจจำนวนมาก โดยทำการขลิบปลายอวัยวะ เพื่อเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์

ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจกรรมสุนัตหมู่  แก่เยาวชน จ.ยะลา ครั้งที่ 2 หลังได้รับความสนใจจำนวนมาก โดยทำการขลิบปลายอวัยวะ เพื่อเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์

“พลากร​ สุวรรณ​รัฐ” องคมนตรี​ ลงเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงพระราชทานแก่​เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง​ อ.ทุ่งยางแดง พร้อมเยี่ยมชมโบราณสถาน​เมืองยะรัง​ อายุกว่าพันปี

“พลากร​ สุวรรณ​รัฐ” องคมนตรี​ ลงเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงพระราชทานแก่​เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง​ อ.ทุ่งยางแดง พร้อมเยี่ยมชมโบราณสถาน​เมืองยะรัง​ อายุกว่าพันปี

ศอ.บต.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย จชต.ในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ กำหนดแนวทางการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ในการมีงานทำ

ศอ.บต.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย จชต.ในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ กำหนดแนวทางการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ในการมีงานทำ