Select Page

ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) ที่ ลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา นางสาวสุนารี บุญชุบ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย) ร่วมในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพ “งานสายใยบุญจุลกฐิน” ณ วัดปลักหนูเหนือ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา

        วันนี้ (20 ตุลาคม 2562) ที่ วัดปลักหนูเหนือ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา   นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.  ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐิน “สายใยบุญจุลกฐิน” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ...

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบางนรา จ.นราธิวาส เพื่อสร้างหอฉันพระที่ยังไม่แล้วเสร็จ

        วันนี้ (19 ตุลาคม 2562) ที่ วัดบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต....

เลขาธิการ ศอ.บต. เดินหน้าประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินให้กับประชาชนและสำรวจออกโฉนดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้และ4 อำเภอจังหวัดสงขลา

        วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องประชุมน่านเจ้า โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ...

คณะผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

        ค่ำวันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ...

จ.ยะลา จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวสุนารี บุญชุบ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมในการประชุม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณา...

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ณ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) ที่ วัดโพธาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐิน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร...

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี จำนวน 40 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมครอบครัว นางมือละ เจ๊ะโซ๊ะ ที่ถูกลอบยิงในพื้นที่ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562)  นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายอำเภอกรงปีนัง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ...

ผู้บริหาร ศอ.บต. เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ในพื้นที่ จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เข้าเยี่ยม นางรอกาย๊ะ ยูโซ๊ะ อายุ 45 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบยิง...

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมชม กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผย เตรียมผลักดันเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ จชต. สู่ตลาดโลก

      วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายชนธัญ แสงพุ่ม. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และนางสาวจิรัชยา เบ็ญหีม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ศอ.บต....

เลขาธิการ ศอ.บต. หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาปอเนาะในพื้นที่ จชต. เน้นเติมเต็มในส่วนของอาชีพให้มากขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีอาชีพติดตัว

  วันนี้ (15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ที่ ห้องรับรอง 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา...

ศอ.บต. ประชุมชี้แจงทอดกฐิน ผ้าป่า ประจำปี 2562 แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ จชต. สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมชี้แจงทอดกฐิน/ผ้าป่า ประจำปี พ.ศ.2562 (กรณีวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ) โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร...

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 70 สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

วันนี้ (14 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.) ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์...

ชมรมฟุตบอล ศอ.บต. จัดฟุตบอลกระชับมิตร 11 คน ระหว่างทีมส่วนราชการ กับกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (14 ตุลาคม 2562) เวลา 17.00 น. ที่ สนามฟุตบอลสถาบันศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. โดยชมรมฟุตบอล ศอ.บต. จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ ระหว่างทีมชมรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)...

เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ของ ศอ.บต. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    วันนี้ ( 13 ตุลาคม 2562)  เวลา 7.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  และภริยา  พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี องคมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ...

เลขาธิการ ศอ.บต. นำข้าราชการ ศอ.บต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำข้าราชการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ ( 13 ตุลาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต....

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีปิด การประกวดร้องเพลงอานาชีด และการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “ร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชายแดนใต้ เยาวชนใต้ รวมพลังใจ ถวายความภักดี ระดับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6”

    วันนี้ (12 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30. น.) ที่ หอประชุมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีปิดกิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซีย ที่มาช่วยฝึกสอนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ประจำภาคเรียนที่ 1

    วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมในพิธีปิดกิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 โดยมี ผู้อำนวยการ    ศูนย์สันติสุข...