logo_spinning เลขาธิการศอ.บต.เผย ผบ.ทบ.พอใจและชื่นชมผลการปฏิบัติงานปี58 กำหนดแผน59เน้นการทำงานพลเรีอนตำรวจทหารเป็นทีมงานชัดเจน ให้ฝ่ายทหารสนับสนุนงานศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ และส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต.เผยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นพหุวัฒนธรรม ชื่นชมศอ.บต.จัดประกวดเรียงความ"เราต่างก็เป็นเพื่อนกัน"ทำให้เด็กเรียนรู้เข้าใจศาสนาแตกต่างกันแต่ก็ไม่แตกแยกกัน logo_spinning เลขาธิการเผย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ย้ำให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันสลายความไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขความแตกแยก อันถือเป็นปมปัญหาชายแดนใต้ ฝากเด็กร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ช่วยสร้างความเข้าใจในพื้นที่ logo_spinning ศอ.บต.จัดแถลงข่าวโครงการถวายผ้าพระราชทาน สธ. ห่มพระประธานในโบสถ์วัด 23 แห่งในจังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ศอ.บต. logo_spinning ศอ.บต.ได้ดำเนินการปรับเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระบบ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษายาวี ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอารบิก พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมข้อมูลที่น่าสนในต่างๆ ได้ที่ www.sbpac.go.th logo_spinning
Category: ทั่วไป
Views: 56

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 17/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 68

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 45

รายการสถานีคลายทุกข์ ตอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 11/09/58 เวลา 10.30 – 11.00...

Category: รายการทีวี
Views: 76

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 11/09/58 เวลา 10.00 – 10.30...

Category: รายการทีวี
Views: 50

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 10/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 111
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ปฏิทินกิจกรรม

Sample banner

 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner