Select Page

วันนี้​ (7​ เม.ย.2564) เวลา​ 11.00​ น.​ ที่​ ศูนย์​อ​ำ​นวย​การบริหาร​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ (ศอ.บต.)​ นายพลากร​ สุวรรณ​รัฐ​ องคมนตรี​และคณะ​ เดินทางเยือน​ ศอ.บต.​ เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ และความก้าวหน้าห้วงปีที่ผ่านมา โดยมี พลเรือตรี​ สมเกียรติ​ ผลประยูร​ เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา​ แม่ทัพภาคที่​ 4 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ ศอ.บต.​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่​ ศอ.บต.​ ให้การต้อนรับ

โดยความก้าวหน้าของโครงการแต่ละโครงการ พลเรือตรี​ สมเกียรติ​ ผลประยูร​ เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ เผยว่า​ ความก้าวหน้าโครงการ​พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี​ ในปี​ 2564​ ได้รับรองสถานะบุคคลและออกบัตรประจำตัวประชาชน​แก่โอรังอัสลี จำนวน​ 40​ ราย​ และเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์​ 18 ราย​ พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ด้านโครงการสานใจไทย​ จัดมาแล้ว​ 37​ รุ่น​ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ​ 8,666 คน​ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการเห็นถึงความรักและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง​ ด้านโครงการรถสิริเวชยาน​ ดำเนินการออกรถไปในพื้นที่ทุรกันดาร​ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่​ พี่น้องประชาชนต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์​

นอกจากนี้​ เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ ยังได้กล่าวถึงการดูแลพี่น้องประชาชน​ จชต.​ในห้วงปีที่ผ่านมาว่า ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล​ เลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้​ เนื่องจากใช้ระยะเวลาเลี้ยงลูกปูเพียง​ 5 เดือนก็สามารถนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้แล้ว​ ส่วนโครงการเมืองต้นแบบ​ 3 เหลี่ยม​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง​ เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมแต่ละเมืองตามเป้าประสงค์​ที่วางไว​้​ อาทิ เมืองต้นแบบเบตง​ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและพึ่งพาตนเอง​ ในปีที่ผ่านมา​สามารถสร้างรายได้กว่า​ 132​ ล้านบาท​ ซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด​ 19​ ส่งผลให้สถานการณ์​การท่องเที่ยวไม่สู้ดีนัก​ แต่คาด​ว่า หากมีการเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้​ง​ จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวมากกว่าเดิม​ ในส่วนผลกระทบโรคระบาดโควด 19 มีพี่น้องเดินทางกลับประเทศ​ 26,000​ ​คน​ ศอ.บต.ได้ส่งเสริมอาชีพ​เกษตรกรรม​ หาเลี้ยงตนเอง และส่งไปทำงานที่​ จ.เพชรบุรี​บางส่วน สำหรับพี่น้องที่มีความพร้อม​ออกนอกพื้นที่​

“นอกจากนี้​ ขณะนี้​พี่น้องเกษตรก​รในพื้นที่ยังพบปัญหาโรคใบยางร่วง​ โรคอุบัติใหม่​ที่เกิดขึ้นกับต้นยางของพี่น้องประชาชน​ โดยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ได้รับผลกระทบกว่า​ 800,000 ไร่​ ศอ.บต.​ ร่วมกับการยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด เพื่อยับยั้ง​และแก้ไขปัญหา​ เพราะยางคือชีวิตของคน​ภาคใต้​ อย่างไรก็ตาม​ ขณะนี้สถานการณ์​ในพื้นที่สงบลงและดีขึ้นตามลำดับ แม้สถานการณ์จะยังไม่ยุติ​ แต่เราเห็นถึงการมีชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน​ การเข้ามาของนักท่องเที่ยว​ และความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเห็นได้ชัด” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว

ด้านองคมนตรี​ กล่าวภายหลัง​ฟังบรรยายสรุป​ว่า​ ศอ.บต. ดำเนินงานของทุกกระทรวง​ ทบวง​ กรม​ โดยนำมาแตกขยายเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้ประโยชน์​อย่างแท้จริง​ ภูมิใจกับผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ​ ศอ.บต.​ วันนี้ไม่สามารถแนะนำการทำงานแก่เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ และพี่น้องข้าราชการ ศอ.บตได้ นอกจากคำชื่นชมและแสดงความยิน​ดี​ ที่ทำงานสืบทอดงานของ ศอ.บต.ได้ดียิ่ง​ นำองค์กร​มาถึงจุดของความเป็นสภาความมั่นคงส่วนหน้า​ เป็นทั้งรัฐบาลประกอบด้วยกระทรวง​ ทบวง​ กรมส่วนหน้า​ และทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากว่าสมัยอดีต​ ภูมิใจกับ ศอ.บต.และ เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ พลเรือตรี​ สมเกียรติ​ ผลประยูร​ อย่างยิ่ง

นอกจากนี้ องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำ จ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของมัสยิด และพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางแห่งนี้ โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง