Select Page

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการดูแลตนเองและทำตามมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อและแพร่เชื้อ เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 112 ราย ซึ่งขณะนี้ นายเจษฎา​ จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการยับยั้งและป้องกันอย่างสุดความสามารถ ให้สถานการณ์การระบาดอยู่ภายใต้การควบคุม

“ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อมีโอกาส ท่านใดคิดว่ามีความเสี่ยง อย่าลังเลที่จะเข้าหาเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจวัด ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดต่อไป หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดีเช่นเคย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ห้วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ขอแรงพี่น้องประชาชนอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อผลดีต่อพวกเราทุกคนเอง” พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว