Select Page

  วันนี้ (13 มกราคม 2564) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดยะลา บริษัท IBCI Engineering & Construction และบริษัทดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย จำนวน 130 ชุด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ประชาชนในพื้นที่  

นางสาวสะแลฮา สะมะแอ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและขอขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงธารน้ำใจเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น

 ทั้งนี้พื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย เนื่องจากเกิดการรับน้ำจากประเทศมาเลเซีย จนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ได้รับความเสียหายกว่า 100 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลามี 8 อำเภอ 58 ตำบล 589 หมู่บ้าน และในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง รวม 55 ตำบล 306 หมู่บ้าน 18 ชุมชน ซึ่งในเบื้องต้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป