Select Page

วันนี้ (13 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ของจังหวัดปัตตานี สาเหตุเกิดจากมวลน้ำในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ปริมาณมากไหลมาระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย ที่จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี และขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งบ้านเรือนประชาชน สร้างผลกระทบความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และนอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้นำถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศ ที่ส่งความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” ซึ่งมีพลังจิตอาสาของพนักงานธนาคารฯ ร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง มามอบให้กับ ศอ.บต. เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ที่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี หัวหน้าสวนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

จากนั้นเวลา 11.00 น. เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ชุมชนสะบารังและชุมชนโรงอ่าง เชิงสะพานเดชานุชิต ตำบลสะบารังอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ติดตามสถานการณ์น้ำ และพบปะพี่น้องประชาชน ร่วมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 600 ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศ     ที่ส่งความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย มามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบฯ ในครั้งนี้ด้วย  

ต่อเวลา 11.25 น. เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ชุมชนจะบังตีกอ ชุมชนริมคลอง และชุมชนวังเก่า เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 400 ถุง ซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้ประสบอุทกภัยทุกหลังคาเรือน ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก

และเวลา 11.40 น. เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะฯ มามอบถุงยังชีพแก่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ในพื้นที่ตำบล อาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางวัดแห่งนี้ได้เปิดศาลาปุญญสโมสร ทำเป็นครัวสนาม เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมทำข้าวกล่อง โดยทำเป็นเมนูข้าวไข่เจียว วันละ 1,000 กว่ากล่องทุกวัน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งครั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ขอบประชาชนทุกคนที่ร่วมเป็นจิตอาสาฯ มาร่วมทำข้าวกล่อง และยังเป็นห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความลำบากในครั้งนี้

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ว่า วันนี้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมและให้กำลังใจ สภาพน้ำท่วมในพื้นที่เมืองปัตตานีปีนี้หนักพอสมควร ซึ่งมีหลายจุดที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งภาพรวมในแม่น้ำปัตตานี ผ่าน 9 อำเภอ น้ำเริ่มเข้าสู่เขต อำเภอยะหา อำเอภกาบัง เข้าเขตเมืองยะลา ซึ่งผ่านพ้นช่วงนั้นมาหนักพอสมควร และตอนนี้มาเข้าในเขตของปัตตานี ในเขตของม่วงเตี้ยเข้าสู่อำเภอยะรัง เข้าสู่ในเขตของหนองจิก มวลน้ำทั้งหมดก็เทมาที่นี่เป็นเวลาหลายวันแล้วและมีน้ำทะเลหนุน พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายหนักมาก ขณะนี้หลายหน่วยงานช่วยกัน ในช่วงที่ผ่านมามูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ก็ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน 7,000 กว่าถุง วันนี้มีส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ กองทัพอากาศ ช่วยในการลำเลียง ศอ.บต. มาช่วยเติมเต็มมาช่วยกันดู ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยกัน เราจะไม่ทิ้งกัน ขอยืนยันว่านับจากนี้ไปจะช่วยกันอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด