Select Page

 วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น . นายปรีชา นวลน้อย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมด้วยนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. ตลอดจน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา บัณฑิตอาสามาตุภูมิ อสม. และเจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้ขวัยกำลังใจ พร้อมมอบเตียงให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทราบชื่อว่า นางสาวสมนึก รามช่วย อายุ 46 ปี ได้รับความพิการทางการเคลื่อนไหว จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 บริเวณริมถนนสายแว้ง – โล๊ะจูด หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

จากนั้น เวลา 11.30 น . นายปรีชา นวลน้อย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้ขวัญ กำลังใจ พร้อมมอบเตียงผู้ป่วย แก่นางรื่น แดงเกื้อ อายุ 56 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้รับความพิการทางการเคลื่อนไหว จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริเวณกลางทุ่งนา บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 ต่อมา เวลา 14.50 น. นายปรีชา นวลน้อย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้ขวัญ กำลังใจ พร้อมมอบเตียงผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งนี้มี นายประภาส หมีดเส็น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบาเจาะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลบาเจาะ ทีมงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบาเจาะ นักจิตวิทยาอำเภอบาเจาะ ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบอำเภอบาเจาะ บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะฯ จาก ศอ.บต. และร่วมเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยได้มีการลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 324/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมนายต่วนย๊ะ สะบูโด ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขั้นพิการ/ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 บนถนนสายบ้านสามแยก-บ้านแขยง ม.5 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญ กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นดำริ จากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ได้ห่วงใยถึงประชาชนที่ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ห่วงถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ รัฐบาล โดย ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีกำลังใจต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป