Select Page

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นายหฤษฎ์ มาหะมะ ปลัดอำเภอหัวหน้าความมั่นคง พร้อมด้วยนายซาห์บุดดีน หะยีอาหวัง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา และนางสาวตูแวย๊ะ ตูแวบือซา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ให้นายแวดอเลาะ แวดือราแม บิดาของนางสาวนุรนานี แวดือราแม เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบยิง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.63 พร้อมทั้งแนะนำให้ไปยื่นขอรับการช่วยเหลือตาม พรบ.ผู้เสียหายในคดีอาญาที่สำนักงานยุติธรรมต่อไป