Select Page

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำจังหวัดนราธิวาส เดินทางติดตามคุณภาพชีวิตและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 1 ราย คือ อส.ทพ.พิษณุ เซ่งศิริ พิการ/ทุพพลภาพ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ถนนเอกภาพ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คนร้ายลอบยิง พื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง