Select Page

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 13.30 น.
นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ตามรายชื่อที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสัยตน หะบาแย (บุตรของนายดานิง หะบาแย เสียชีวิต) บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553