Select Page

 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนต่างๆ มาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563 )ณ โรงพยาบาลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

 

 โดยการลงพื้นที่ของคณะฯ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ และเปิดตาของผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก และติดตามการดำเนินงาน smart hospital ภายใต้สโลแกน More Than A Hospital ซึ่งการดำเนินงานได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาลดพลังงาน ลดกระดาษ ลดเวลา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยน้อมรับปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้เป็นต้นแบบครัวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงพยาบาลสู่ครัวฮาลาล เพิ่มรายได้ให้กับบุคคลากร เจ้าหน้าที่และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเยาวชนได้ดี 

 

 ด้าน นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากในฐานะเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้เห็นการพัฒนาของโรงพยาบาลยี่งอ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานต่อจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนและกระทรวงสาธารณสุข และขอชื่นชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอ นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา และทีมงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป