Select Page

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี/ผอ.ศปก.อ.สายบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนัญชิดา แวนาแว ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา และ น.ส.ซัมซูฮัน กือมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีเสียชีวิตจำนวน ๑ ราย นางสาวไซนะ สะมาแอ จำนวนเงิน 250,000 บาท ซึ่งเป็นทายาทของนายถิรวัฒน์ คำเพียว (เสียชีวิต)จากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เหตุเกิด ม.8 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พร้อมทั้งได้มอบโอวาทและพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี