Select Page

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:30 น.

ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นายอารอฟัต เจ๊ะซู ปลัดอำเภองานป้องกัน นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัดและอำเภอ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม (กรณีพิการ) ให้กับ นายกิตติศักดิ์ กามินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลสุคิริน อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 470,000 บาท