Select Page

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:30 น.

นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัดนราธิวาสและอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางมารียะ เจ๊ะมะ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นภรรยา นายมะลาซิ เจ๊ะมะ เสียชีวิต
เกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553 คนร้ายลอบยิงหน้าร้านน้ำชา ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธวาส

2.นายอาแซ ดีสะเอะ บ้านเลขที่ 70/3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พิการ/ทุพพลภาพ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ยิงกำนัน, ผรส ตำบลโคกสะตอ หน้าบ้านเลขที่ 18 บ้านไอร์กลูแป ม. 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553