Select Page

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:30 น.

นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นางสาวไอนิง สะบูดิง ทายาท นายอับดุลวาฮับ สะบูดิง เสียชีวิต บ้านเลขที่ 77/4 ม.5 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เกิดเหตุการณ์ลอบยิง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 บนถนนสายบาโงระนะ

2. นายซารุวัง สะนิ ทายาท อส.ซัลมา สะนิ เสียชีวิต บ้านเลขที่ 89 ม.3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 บนถนนสายจะแนะ หมู่ที่ 2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

3.น.ส.ชาลิสา กงแก้ว ภรรยา พ.จ.อ.มณู แก้วมณี เสียชีวิต บ้านเลขที่ 71/5 ม.3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 บริเวณจุดชมวิว อ.ไม้แก่น