Select Page

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 14.45 น.
นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ตามรายชื่อที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย จำนวน 1 ราย คือ
นางนูรีย๊ะ ดือราแม (ภรรยา นายอูสมัน เจ๊ะสะนิ เสียชีวิต )
บ้านเลขที่ 201/3 หมู่ที่ 2 ตำบล ยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556