Select Page

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกลุ่มงานเยียวยา น.ส.อุบล ศรีสุวรรณ ผอ.กลุ่มงานเยียวยา กสม. ให้การต้อนรับ นางสาวนัสมีน ยามา และนางสาว อัซมานา มูซอ พนักงานบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ทีมงาน โครงการ B-MED care เข้าพบปะชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการ B-MED care เพื่อร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ ศอ.บต. นำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ต่อไป