Select Page

ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ซึ่งหากมีผู้เห็นดวงจันทร์ให้แจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี และออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน

โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา  นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  เป็นประธานในพิธีประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิตเราะห์ศักราช 1441 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผลจากการดูดวงจันทร์ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดพบเห็นดวงจันทร์ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงขอประกาศว่าวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ตามในการประกาศผลการดูดวงจันทร์ในครั้งนี้ มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส.ส.​สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ผู้แทนตำรวจ ทหาร กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย

นอกจากนี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรี ได้แนะนำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการการอาบน้ำละหมาดมาจากบ้าน  พร้อมนำพรมปูละหมาดของตัวเองมาด้วย  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณฆภูมิ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร  และหากคิดตนเองมีไข้ หรือมีสภาวะติดเชื้อให้แจ้งเจ้าที่ทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าสังเกตอาการต่อไป