Select Page

บรรยากาศในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงคึกคัก ประชาชนในพื้นที่ต่างออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเพื่อละศีลอด รวมทั้งจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าเพื่อเตรียม ต้อนรับเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี   ซึ่งในส่วนของทางร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารยังคงขายตามปกติ แต่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด ทางร้านค้ามีบริการเจลล้างมือและให้ลูกค้าเว้นระยะห่างทางสังคม และก่อนเข้าร้านจะต้องใส่ผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

นางสาวนูไอนี เสมอภพ เจ้าของร้าน De mango ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้ ทางร้านยังเปิดขายอาหารได้ตามปกติ ลูกค้าก็ยังคึกคักเหมือนทุกปี แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดก็ตาม นอกจากขายหน้าร้านแล้วยังมีบริการให้ลูกค้าสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ด้วย ภาพรวมถือว่าไม่ได้กระทบมาก มีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆ ลูกค้ามีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทำให้ทางร้านสามารถจัดระเบียบการบริโภคอาหารของลูกค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเกิดอาชีพใหม่ให้กับหลายๆคนคือการรับหิ้วของซึ่งคิดว่าเป็นภาพที่น่ารักมาก ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่หลายๆคนได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ตอนนี้จะมีโรค Covid-19 แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นนักธุรกิจคือเราต้องตั้งสติเพราะมีลูกน้อง ถ้าเราไม่มีสติลูกน้องก็จะพังด้วย ตอนนี้ทางร้านมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายไปเรื่อยๆ ทำให้ลูกน้องยังคงทำงานได้ อีกอย่างคือต้องตระหนักและดูแลในเรื่องการรักษาระยะห่าง และต้องมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมทั้งต้องให้พนักงานดูแลตัวเองด้วย

นางสาวซัลซาบีล สะแม  ประชาชนชาว จังหวัดปัตตานี ลูกค้าร้าน De mango ให้สัมภาษณ์ว่า  แม้ช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาและอยู่ในช่วง Covid-19 แต่บรรยากาศซื้อของ ขายของในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงเดือนรอมฎอนยังมีอยู่เรื่อยๆ อาจจะไม่ได้คึกคักเท่าแต่ก่อน แต่ทุกคนพยายามจะทำให้มีรายได้ ตรงนี้ต้องช่วยกันในหลายฝ่าย ตอนนี้ทุกที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 แต่สิ่งสำคัญคือการระวังตัว ออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเวลาออกไปซื้ออาหารหน้าร้านก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม