Select Page

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่หน้าอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และคณะครู นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวนจำนวน 3 กล่อง ที่จัดทำขึ้น มามอบให้กับพลเรือตรี สมเกียรติ        ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ใน ศอ.บต. และประชาชนทั่วไป

โดยทางพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณทาง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษายะลา และคณะที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และชาวยะลาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ทุกคน ที่ตั้งใจทำหน้ากาก และได้แจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เองนั้นได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพอย่างเคร่งครัด โดยทุกคนจะร่วมใส่หน้ากากาอนามัยในขณะทำงาน และทาง ศอ.บต. ยังได้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริเวณประตูเข้าออกของ ศอ.บต. แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยภาควิชาออกแบบและแฟชั่น ร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันและเฝ้าระวังกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัส COVID – 19 ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิตขึ้นมาจากผ้าคอตตอนที่มีลวดลายต่าง ๆ นำมาตัดให้ได้ขนาดแล้วเย็บติดกับผ้าโพลีเอสเตอร์ แล้วมาติดสายยางสามารถนำไปใช้งานได้ หลังจากนี้ทางอาชีวศึกษายะลา จะทำการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดพกพา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป