Select Page

วันนี้ (24 มกราคม 2563) ที่  โรงพยาบาลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมและ ให้กำลังใจ อาสาสมัครเอก มนัส ซำเซ็ง อายุ 33 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ร่มไทร ซึ่งเหตุเกิดบริเวณถนนสาย 4115 เส้นทางสุคิริน – ดุซงญอ หมู่ 3 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้าง ขณะนี้ยังมองไม่เห็น และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้อาสาสมัคร มนัส ซำเซ็ง ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์เยียวยา

จากนั้นนางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา และคณะฯ  ได้เดินทางต่อไปยัง บ้านเลขที่ 36 บ้านกูยิ หมู่ 4 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าเยี่ยม และพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวของ อาสาสมัคร อนุวัฒน์ กอเดย์ อายุ 33 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฯ

อย่างไรก็ตามศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัด/อำเภอ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิต เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท มอบให้แก่ นางมีเน๊าะ กอเด (มารดา) นางสาว ปาตีเมาะ กอเด (ภรรยา) และ ด.ญ.บิสมี กอเด (บุตร) โดยแบ่งเป็นเงินจำนวนเท่า ๆ กันต่อไป